Hoppa till innehåll

Uppfostran är föräldrarnas huvuduppdrag

oktober 14, 2013

Nu blev det dags att säga det igen. Det är ju inte första gången någon slags överhet tyckt att uppfostran är skolans huvuduppdrag, det har anor från medeltiden när rätt tro var viktigare än huruvida jorden gick kring solen. Nu kommer det tillbaka kallat demokratiuppdraget.

En del av skolans värdegrund kring demokrati som alla lärare ställer upp på blir den spjutsspets som ska användas för att det där med kunskap inte ska vara skolans huvuduppdrag.

Omvårdnad har ju lyfts framför allt för de yngre åldrarna och polariserats mot kunskap men nu tänds det andra steget i kampen mot en skola med huvuduppdraget kunskap. En populär föreläsare Troed Troedsson åker omkring och följande budskap från honom sprids som en löpeld:

Framtiden handlar inte om att ha kunskaper utan om värderingar

Ett rent kunskapfientligt budskap trummas ut och en skola där ”värderingar” är viktigare den handlar om  uppfostran och föräldrar det börjar vara dags att se upp. Den skola ni skickar era barn till kan få i uppdrag att ge era barn värderingar som ligger fjärran från era egna.

Annonser
2 kommentarer leave one →
 1. oktober 14, 2013 9:48 f m

  I LGR 11 (S.7) framkommer det att: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”. Vidare framkommer det i LGR 11 att (sid 8): ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska också bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet”. I LGR 11 ämnesplanen för ämnet Samhällskunskap står det under rubriken syfte: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt.” (Sid 199).

  Vidare framkommer det av LGR 11 (Sid 9): ”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet”. Vidare framkommer det av LGR 11 (sid 12) att ”Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt”. Vidare ska läraren enligt LGR 11 (sid. 15): ”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder” och ”tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen”. Det var de formella bitarna, dvs. vad styrdokumenten säger om demokratiarbetet och värdegrunden i skolan. Nu tar vi hur det faktiskt ser ut. Skolinspektionen har i sin kvalitetsgranskning kommit med allvarlig kritik mot hur skolorna hanterar demokrati- och värdegrundsuppdraget och fastslår:

  ”Demokratiarbetet är splittrat. Det samlade uppdrag som skolorna har enligt lagstiftningen genomförs ofta i skilda delar, där elevernas kunskapsutveckling är en del, ett främjande och förebyggande värdegrundsarbete en annan och det demokratiska medborgarfostrande uppdraget en tredje.”

  ”Skolorna behöver utveckla en helhetssyn på uppdraget. Skolorna saknar ofta en helhetssyn på demokrati- och värdegrundsuppdraget. Det visar sig i skillnader i undervisningen, som framför allt tycks bero på enskilda lärares skiftande kompetens samt egna tolkningar och mål.”

  Skolinspektionen drog också slutsatsen att både elevernas inflytande, delaktighet och de demokratiska kvaliteterna behöver stärkas. Det handlar exempelvis om det kritiska tänkandet. Skolinspektionen har även i andra rapporter, till exempel den som nu kom om SO-undervisningen starkt kritiserat bristande elevinflytande och i Ung Röst (2011) finns på sida 27 ett tydligt diagram som visar skillnaden mellan det inflytande barn och unga vill ha och det de får i verkligheten inom en rad områden som berör skolan. Det är inte svårt när man läser Ung röst (2011) att förstå att Sverige konsekvent får kritik för att vi inte lever upp till Barnkonventionens krav om inflytande för barn och unga i samhället.
  Skolinspektionen har undersökt hur det ligger till med följande formulering: ”Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen”. Och man skriver här:

  ”Färre än hälften av eleverna i årskurs 9 upplever att de är med och bestämmer på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter på lektionerna enligt Skolenkäten, som gjordes i samband med Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2012. Endast hälften av lärarna svarar i Skolenkäten att eleverna är med och planerar hur undervisningen ska genomföras.”

  Bris senaste rapport visar att skolan är den näst vanligaste orsaken till varför barn och unga kontaktar dem. Enligt den granskning som Aftonbladet gjorde häromveckan så är 50 000 barn och ungdomar drabbade av mobbning i Sverige. 50 barn och ungdomar tar sina liv varje år pga. mobbning i bland annat skolan. En undersökning som kom 2007 visade att var tredje fall av mobbning utförs av lärare mot elev och en undersökning som kom 2009 visade att 40 procent av alla anmälningar till BEO handlar om vuxna som kränker barn och ungdomar i skolan. En nyligen utkommen undersökning visar att 50 procent av landets gymnasieavhopp beror på mobbning. För övrigt tycker jag att ni om ni inte redan gjort det ska gå in och läsa Aftonbladets granskning. Det är ohyggliga berättelser som finns publicerade där både i artikelformat och kommentarsfälten. Fakta talar sitt tydliga språk.

  http://bloggar.aftonbladet.se/mobbad/

  För mig finns inga alternativ. Det enda som finns kvar är att fortsätta arbeta för en skola med fokus på skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag.

  • oktober 14, 2013 2:06 e m

   En demokratisnackande skola blir bara urtråkig för alla, aboutatis har inte gjort någon glad. Tror du verkligen att en riktigt tråkig skola minskar mobbing?

   Du är ju för friskolor och föräldrars fria val. Med tanke på vart dina tankar drar iväg så blir det extra viktigt att föräldrar kan få välja. De kan få välja mellan kunskapsskola och indoktrineringsskola. Jag känner mig rätt säker på vad de flesta väljer oavsett hur förskönande omskrivningar du vill använda.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: