Hoppa till innehåll

Skolska i likformighetens tjänst

september 19, 2019

Det var helt andra ord att lära sig för att vara med i skoldebatten. Likvärdighet som rättvisebegreppet, segregation för olikheter, nivåuppdelning för olika innehåll,vi lärare måste se skönheten i vår utsatta positioninkludering för att vara sjyssta. De hade en tydlig värdeladdning och bevis för varför de inte skulle ifrågasättas i form av forskningsrapporter etc. Finessen var att när orden blivit oantastliga så kunde de få en betydelseglidning. Likvärdighet kunde styras om till att alla skulle ha lika resultat. Segregation till att olikheter skulle vara fel. Nivåuppdelnings nej blev till att tvinga alla att fokusera på samma innehåll i samma takt. Inkludering för att nonchalera att jämnårig inte betyder samma kunskapsbehov.

Orden var ett paket med samma mål. De skulle göra det omöjligt att som lärare agera annat än som likformighetens förespråkare. Dessutom kunde paketet användas i ett ytterligare ett syfte, dvs göra skolskan viktigare än ämneskunskaper. Pedagogiken lyfte en hel kunskapsfilosofi, konstruktivismen bara för att sänka ämneskunskaper som något viktigt. Som strategi för likformighet är det förstås helt utmärkt. Det är bara den bättre presterande majoriteten som behöver ämneskunniga lärare.

Annonser

Micke Gunnarsson – varning!

maj 23, 2018

Nu har det hänt igen! Jag har gått och blivit arg! På riktigt. Eller inte arg..snarare ledsen.
Skitledsen. Kanske tycker ni att jag överreagerar men det skiter jag i…ärligt talat. Känslan som kom på en hundradels sekund då jag läste raden…räcker för att jag ska veta att det är sant för mig.

knutenHandNu läste jag återigen om några skolor som drabbats av Micke Gunnarsson och oj vad arg och ledsen jag blir. Citatet är dock taget från just honom och ungefär så här börjar en stor del av hans inlägg. Han är i stort sett alltid arg på lärare som inte når elever som missköter sig och inte plötsligt med ”trolleri” gör deras tillvaro rolig och rosenskimrande.

ANN-CHARLOTTE MARTEUS Måste man vara självplågare för att funka som lärare?  tar upp det budskap han försöker marknadsföra. Marteus påpekar att för många känns det varken roligt eller viktigt att ägna sin lärartid åt elever som uppträder illa mot lärare, klasskamrater och sin omgivning. Lärare som känner så står dock inte högt i kurs hos Micke.

Han själv har ju synen att duktiga elever ”de klarar sig ju ändå” och mitt i hans ilskna svada om obehöriga lärare, uppror mot auktoritetet och bort med läxor samt krav så finns ett enormt förakt för de som klarar sig bra i skolan. Att den stora majoriteten skötsamma och duktiga elever behöver mycket hjälp för att kunna vara våra framtida spjutspetsar inom forskning, global samverkan och teknisk utveckling det nonchalerar han helt.

Troeds galna slutsatser

juli 12, 2017

Nu är han igång igen, Troed Troedsson!

Baserat på MBL, ”tuta lagen”, så förespråkar han mer elevinflytande samtidigt som företagen lärt sig att vissa saker kring affärsidéen kan inte lämnas bort, då går man i konkurs.

Han har missat att företagen återinfört mängder av formella kriterier för att motivera sin lönesättning. Längre utbildning, längre erfarenhet men framför allt svårare arbetsuppgifter hänger intimt samman med högre lön.

Just in time, lean mfl koncept bygger alla på att man har tillräckligt med tid. De bygger alla på att reservtiden är tillräckligt väl tilltagen. De bygger alla på att det finns tid för reflektion, inlärning och förbättringar. Här ligger skolan före med sin ämnesindelning som tillåter tillräckligt djup. Troed Troedsson drar som vanligt en bakvänd slutsats.

Företagen har insett att målen för uppdrag och verksamheter är oerhört viktigt att kommunicera. De stärker processerna kring detta hela tiden, de kopplar belöningarna tydligt till detta, de befordrar baserat på detta. Här ligger återigen skolan före även om betygsmotståndare mfl försökt bromsa detta.

Vad lärare tycker, vilka slutsatser som väl pålästa och duktiga lärare dragit, det har aldrig intresserat Troed. Han vet bäst. Här är hans inlägg i debatten: http://www.edtech4change.se/samhallsutvecklingen-av-var-tids-viktigaste-samtidsfilosofer-troed-troedson-om-skolan-haren-skoldpaddan-och-arbetslivet/

Troed har rätt i att skolan borde göra en resa mot mindre likformighet, större valfrihet, mer tid till de som har för stora utmaningar och mer utmaningar till de som har långtråkigt. Det är dock samtidigt så att så fort att han blir konkret vill han inte alls öka valfriheten för eleverna, inte alls lägga in sommarskola för de som ligger efter, ge extra skolår, …..

Ska ansträngning inte få löna sig?

juni 15, 2017

När skolan sköljs över av förslag på hur eleverna inte ska behöva anstränga sig då blir i alla fall jag orolig. Läxfritt, läsfritt, betygsfritt, närvarofritt, …… allt som på något sätt innebär trösklar som är jobbiga att ta sig över föreslås att det ska tas bort. Ja förresten så ska lärarna vara ansvariga för att eleverna lyckas så att det inte finns några som helst skäl för eleven att göra något som känns svårt. Lotterier föreslås som urval så kan den som jobbat och strävat efter något bli totalt blåst på några fördelar.

I skolresultat -> välfärd, 26 år senare visas att effekterna av bristande arbete i skolan ger effekter efter ungefär ett kvartsekel. Kanske borde vi vara försiktigare med uppmana till lättja.

Skolresultat -> Välfärd, 26 år senare

juni 15, 2017

Blixtlåset, skiftnyckeln och dynamiten, Sverige har en stolt historia inom uppfinningar. När en del försöker försvara den misslyckade skolpolitiken med att vi är så innovativa och framgångsrika så måste jag påpeka att  det var vi med realskolan och katederundervisningen också. Fast vad värre är effekterna har dessutom en fördröjning.

Ta en typisk skolreform, anta att den den får genomslag direkt vilket är ovanligt. Välj mitt i skolsystemet typ 7an. Då har en elev 6 år kvar i skolan, då högskola är en vanlig del i avancerade yrken så blir det 3 år till. Löptid mellan starta arbeta till banbrytande insatser är ungefär 7 år. Nu behöver det dock vara ett flertal årskullar som kommer ut på arbetsmarknaden med de förbättrade eller försämrade kunskaperna för att de ska ha en tillräcklig effekt. Säg 10 årskullar. 6+3+7+10=26 år.

90-talets våg av dumheter som skolan utsattes för får med detta genomslag på vår välfärd 2026! Nu hoppas jag dock att de flesta effekter modifieras av tiden så det golvet faller inte ur välfärdssystemen 1/1 2026 utan exakt tidpunkt när vi blir medvetna om försämrad välfärd går inte att förutsäga. Bara för att det är diffust får vi inte förtränga vilka obehagliga effekter vi kan få.

Sätt in spetskompetensen senare

oktober 1, 2016

Det talas om att upptäcka problemen tidigare i skolan och plötsligt har någon zoomat iväg om högre löner, högre kompetens hos förskollärare. ”upptäck problemen tidigare så är de lättare att åtgärda” som ofta formulerats har en viktig ledtråd. Det är mindre krävande att hitta och åtgärda problem tidigt under barnets uppväxt.

Rutiner, reserver och möjligheter att sätta in resurser tidigt när ett problem upptäcks är viktigt men underlättas av att det inte behöver vara superkompetens som sätts in. ”It isn’t rocket science to learn to read and write”. Däremot när en elev haft en svår social situation under sin uppväxt, mött en vuxenvärld som är svår att lita på, tappat självförtroende på många sätt då är det svårt. Ju äldre elev desto fler strategier för att dölja sina svagheter och ju mer komplex är bilden av vilka förmågor som saknas. I slutet av elevens skolgång då behövs spetskompetens som ser till att varje elev når sin potential. En spetskompetens som både utnyttjar de områden eleven hunnit långt på och täcker upp där eleven är svag. Sätt in den riktigt stora spetskompetensen senare där den kan nå målet att ge eleven en bra framtid.

Lite fakta om droger

juni 1, 2016

Det är lite trendigt med knarkliberalism. Det känns som att några dragit igång en PR kampanj. Jag samlar därför lite fakta.

Först en länk till mängden drogrelaterade dödsfall i olika länder. http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/drug-use/by-country/

Sedan en länk till hur det ser ut rent legalt över världen. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_country

Till att börja med så är cannabis förbjudet i väldigt stor utsträckning över världen så att hitta stöd för legalisering någonstans är ytterst svårt. Då är förstås tesen som förs fram att länder som har några lättnader skulle ha mindre problem. Det finns förstås exempel på detta. Frankrike, Italien mfl exempel pekar dock lika tydligt åt andra hållet. Det går förstås inte att dra några säkra slutsatser för den som använder statistik på ett professionellt sätt.

Till slut då den där medicinska analysen kring varför det är dåligt med cannabis.http://www.gp.se/nyheter/debatt/jod%C3%A5-cannabis-%C3%A4r-en-d%C3%B6dsdrog-1.1760566