Hoppa till innehåll

Olikheter löser problem

september 27, 2021

Jag skrev för länge sedan Att lärare prioriterar olika är det som ger skolan kraft och blir bara allt mer övertygad om att det är den bästa vägen framåt. Lärare som klossar som ska klara likadana klasser, likadana elever fungerar inte för alla elever är unika och annorlunda varandra. De behöver inte samma slags lärare. Enhetlighet och likformighet som en del ropar efter levererar inte likvärdighet för någon. Förkunskapskrav, hastighet, innehåll och mängder av andra faktorer skiljer så att den enhetlighet som bestäms den kommer bara vara bra för en liten, liten minoritet.

Enhetlighet används på samma sätt som det socialistiska jämlikhetsbegreppet och leder precis som detta inte alls till ökad jämlikhet utan bara till förtryck.

“Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra”. Så förklarar grisarna i George Orwells roman Djurfarmen varför vissa, nämligen de själva, skall ha privilegier trots att man tidigare sagt att alla skall vara jämlika. 

I ett enhetligt samhälle så drabbas i stort sett alla av att inte passa in i mallen. De exkluderas en efter en då de är för snabba, för långsam, för teoretiska, för praktiska, ………

Behovet av att få välja, att få hitta lärare, skolor, innehåll, ämnen, förmågor med sin egen unika blandning är lika stort för barn som för vuxna. Nu förordar jag inte att vi ska bryta upp vårt skolsystem för anpassning och möjligheten att möta barn med annan bakgrund är också viktigt. Jag bara hävdar att vi inte ska vara rädda för olikheter i vårt skolsystem.

Kuddflickor – tyvärr ett etablerat begrepp

september 26, 2021

Jag råkade ut för ett ifrågasättande av om användning av kuddflickor är ett seriöst sätt att debattera inkludering och skolproblem. Jag påpekade att det är ett vanligt förekommande sätt att diskutera vår skolvardag och de utmaningar vi lärare möter. Svaret jag får lyder så här:

Den löses genom medvetenhet om problemet, metodik och lokalt ytterst med mer resurser om det är en skola där elever kommer från stökiga sociala omständigheter.

Jens Rosbäck

Det finns ingen som helst medvetenhet om att skolan alltid måste verka i en omgivning med begränsade resurser. Att det är orimligt att inkludera barn som behandlar sina klasskamrater rent illa är något som förbigås med tystnad. Allt styrt av en omöjlig socialistisk utopi om att vi alla kan bli lika.

Inkluderingsoffer

september 25, 2021

”Nej kuddflicka betyder att man gått över en gräns”. Flickan är inte placerad där för att det är bra för henne, inte ens indirekt. Tänk ibland får man bara säga stopp till det som är uppenbart fel och jag blir helt fascinerad över att trenden med inkludering gör att någon kan fortsätta att argumentera för något hemskt.

Överinkludering: Första åtgärden är att sluta med inkludering som exkluderar andra barn från egen utveckling. Vissa barn kan inte inkluderas i allt.

Lärare har i alla tider placerat elever för att påverka inlärningsmiljön och vad vi som tar upp kuddflickor, dragarbarn och slagpåsar menar är just att en principiell gräns överträds. Vygotskij visade att barn har nytta av andra barn för bästa lärande och gruppdynamiskt använder vi lärare ofta barn för att förmedla vidare våra budskap till andra barn. Vi använder ett barn för att öka andras utveckling men nu kommer den kritiska frågan: När kan sådant vara moraliskt rätt? Mitt svar är att b

Frågan om vad man gör med barn som inte kan inkluderas lyfts snabbt ifall man tar upp överinkludering. Det finns inget enkelt svar på den frågan men vi får inte överge det rättesnöre vi har om att inget barn är värt mer än något annat. Inget barn ska behöva ge upp sin utveckling och sina behov för att tillfredställa någon annans större behov.

Vinster en droppe i havet

september 20, 2021

Det har utbrutit en så underlig diskussion om friskolornas vinster som helt förlorat fotfästet i verkligheten.

Nog låter en halv miljard mycket men med en skolpeng på cirka 100 tusen kronor/elev och 1 miljon elever i grundskolan så blir det 100 miljarder kronor i skolpeng. Vinsterna handlar om 5 promille. Det är en droppe i havet, en piss i Mississippi ifall vi ska använda pengarna till att lösa skolans problem.

Skulle vi sen också tillåta normal förräntning av kapital så är det inte ens tillräckligt för att tala om övervinster.

Borgerliga vill ge friskolor rättvist betalt

september 15, 2021

Det dök upp en så konstig diskussion om att borgerliga politiker skulle vilja subventionera friskolor för att de skulle växa. Det var faktiskt S som höjde skolpengen för friskolor från 85% av de kommunala till 100% av deras skolpeng. Jag har ibland varit rädd för det rakt motsatta att borgerliga skulle vilja spara och effektivisera på skolan. Ibland har Liberalerna känts ensamma i sin kamp för lärarlöner och förstärkt elevhälsa mm mm.

Ifall man tar skollagen som utgångspunkt och att alla elever ska ha sin utveckling från den nivå de startar från så borde det framstå som självklart att alla elever har lika värde. En likvärdig skola innebär att elever bör orsaka samma kostnad. Det är klart att det finns dyrare elever och de i större utsträckning skulle kunna hamna på kommunala skolor ifall friskolor nischar sin verksamhet men borde detta verkligen röra sig om stora summor. Det är ju rätt få elever som ställer krav på extra resurser. Kommunala skolor har ett krav på att ta mot elever när en friskola lägger ned men det har ju inte varit någon större mängd nedläggningar och de som inträffats har knappast mötts av välförberedda kommunala skolor.

De stora sänkningarna av skolpeng för friskolor känns så omotiverade

Friskoledemontering ger inga pengar

september 14, 2021

När vänstern går loss mot marknadsskolan så låter det som att det bara strilar ut med pengar den vägen men det är faktiskt inte sant. Det är istället frågan om att vissa elever innebär mycket större svårigheter för skolan och att de kostar extremt mycket mer än andra pga tvålärarsystem, elevassister och brister i arbetsro.

Vi kan titta på ett upplägg där vi sänker skolpengen kraftigt för friskolorna för att få mer pengar till de kommunala. Pratar man med friskoleägare så nämns ofta 8% som någon slags smärtgräns men vi ska förstås inse att det inte ens är många många friskolor som kraschar vid 8% sänkning utan de har en beredskap och handlingsplan för ett sådant scenario. Skulle man välja en sänkning på 10% så passerar man gränsen och obehagligt många kraschar men fortfarande en tydlig minoritet. Det är heller inte så att större sänkningar än så inte kan göras långsiktigt om de görs stegvis utan friskolor har klarat sig med 85% och flera kommer att klara ännu lägre men för varje sänkning av skolpengen så är det förstås så att vi får som resultat lägre andel friskolor.

Det som är viktigt att inse för att kunna beräkna hur mycket pengar som kan utvinnas ur friskolorna så har vi ett riktmärke med 8% lägre där vi kan förutse stopp för utbyggnad men nästan ingen effekt på totala antalet. Andra scenarion med större procentsatser innebär faktiskt nästan samma mängd pengar att hämta för även om procenten går upp så kan antalet fungerande friskolor krympa och balansera detta.

Med andelarna 27,6% och 15,2% för gymnasiet och grundskolan så får vi då att sänkningarna för totala skolans ekonomi motsvarar 2,2 och 1,2%. Skulle dessa pengar användas för att försöka rädda problemskolor, problemelever ….. så skulle man upptäcka att de nästan inte räcker någonstans 1-2% handlar om löjligt lite pengar.

Att ge sig på friskolorna kan absolut göra tillvaron mycket jobbigare för eleverna på dessa men det blir ett praktfullt slag i luften av de som hävdar att det ger rejäla slantar till de kommunala skolorna.

Kösystem premierar långsiktighet

september 10, 2021
Lotteri är ingen lyckad lösning

Ett av förslagen av Åstrand utredningen är att slopa kösystem för friskolor och välja lottning istället. Det kan låta som ett steg mot likvärdig skola men får inte alls den effekten. Lotteri skapar bara oförutsägbarhet för elever, föräldrar och skolor. När en inlottad elev upptäcker att de lockats av en vacker yta och kommer till en skola som inte alls kan möta hens behov så kraschar det för eleven, klassen och skolan. Vi får inte mer likvärdighet genom att de underfungerande skolorna skapas slumpmässigt.

Viktigt är dock att friskolor kan ges lägre skolpeng om de vet att de inte drabbas av otäcka överraskningar men framför allt så är kösystem ett sätt att premiera friskolor som arbetar långsiktigt. Vi ska inte lura friskolor som försöker möta en grupp elever som har vissa önskningar och behov. Vi ska inte räcka lång näsa åt de som byggt upp en viss verksamhet under många år.

KÖ KRÄVER LÅNGSIKTIGT ERBJUDANDE

Ska friskolor locka människor att ställa sina barn i kö för att de ska börja i den skolan om 5-10 år så behöver de ha ett långsiktigt erbjudande, inte ett trendigt dator till varje barn.

Segration ett överanvänt ord

september 6, 2021

Jag hävdar att ordet segregation är våldsamt överanvänt av de som inte tycker om olikheter. Det är ett ord med kraftig negativ klang då man började med att använda ordet för rasdiskriminering och separering baserat på hudfärg.

2a: the separation or isolation of a race, class, or ethnic group by enforced or voluntary residence in a restricted area, by barriers to social intercourse, by separate educational facilities, or by other discriminatory means

b: the separation for special treatment or observation of individuals or items from a larger groupsegregation of gifted children into accelerated classes

Socialister är ju väldigt negativa till att det finns skillnader mellan hur människor lever och bor. Det är ju motståndare till att det finns ekonomiska skillnader mellan människor och de motsätter sig på många sätt lön för mödan, att prestation ska löna sig. Det påverkar självklart även deras skolpolitik där de gärna vill hålla tillbaka duktiga elever och satsa mycket mer på de som ligger efter. Ett negativt ord för att ett område, en skola är homogent på något sätt passar ju deras retorik helt perfekt. Nu när de går till storms mot marknadsskolan och är djupt upprörda över att elever medvetet väljer en friskola trots att denna lägger mindre pengar på dem än skolpengen då bör vi inse att det beror inte på att de vill hjälpa eleverna som flyr till en friskola utan pga att de vill använda deras pengar till andra. Använda duktiga och skötsamma barn som kuddflickor, dragarbarn och boxbollar åt barn med ”större behov”.

Segregation är retorik med syfte att missgynna prestation, skötsamhet och ambition.

Socialister har inte alla elevers utveckling högt på sin prioritet. De vill inte att utbildning ska ha lika värde för alla utan de föredrar att lägga flera gånger mer pengar på en elev med ”stora behov”.

Skolans urvattnade innehåll

september 1, 2021

I inlägget Socialistisk skitskola så beskrev jag den dystopi V driver på om med barn som objekt, vissa elever får extremt lite tid, elever tillåts hålla de andra som gisslan i överinkluderingshysterins spår. Nu kommer här en fortsättning kring Vänsterpartiets dystopiska målsättningar som handlar om att skolans innehåll blir totalt urvattnat, kemilaboration blir citron i te.

När allt för svåra elever inkluderas så kan många saker inte genomföras. Det började med kemilaborationer där sättet att handskas med syror och andra farliga saker i kemin kräver rutiner och mognad. Har man en elev som kan börja slänga syra på andra behöver denna hållas utom räckhåll. Sverige var i världsklass och vi reste runt i världen och berättade om våra fantastiska laborationer men nu är det förstås inget land som vill ha besök från oss. När överinkluderingen tog över riktigt för fullt så kan man inte ge tillgång till tunga vikter, eller ens promenera i skogen så även fysiklaborationer och biologiexkursioner gick samma väg. Citron i kallt te!

När skolan skulle spara så behövdes ju bara ämneskunniga lärare för de duktiga och kunde skäras bort. Vänsterpartiet har drivit på om att skolan ska härma förskolepedagogiken fastän redan Vygotskij sågade den idéen helt. En specialpedagogisk dag handlar om att förenkla, repetera, visa saker med många medier, kolla att alla är med, ge extra förklaringar. Det blir inget utrymme över till att utmana elever, visa vad som återstår att lära, ge dem självinsikt om det som kan vara för svårt och kräver mer mognad och förkunskaper

Socialistisk skitskola

augusti 31, 2021

Friskolereformen har många allvarliga problem som behöver åtgärdas. Jag tog upp flera av dessa för ett knappt år sedan i Agera för skolan. Nu börjar dock vänstern mullra för de har fått tag på en boll som de kan låta rulla och deras angrepp på det de kallar ”marknadsskola” håller på att fastna.

Det finns anledning att känna oro inför socialistisk skolpolitik. Jag vet att jag kan uttrycka mig hårt och göra breda slutsatser men här blir problemen med den socialistiska linjen övertydlig. Konflikten mellan socialism och liberalism i synen på frihet blev otäckt avgörande med någon som landar i att rätten att använda andra är viktigare än rätten att utveckla sig själv. Någon som menar att vi får ta lite kuddflickor, slagpåsar, dragarbarn som får ett trauma för utåtagerande elever behöver dem för att lyckas med sin utveckling. I den socialistiska teoribildningen så finns inte liberala frihet att utveckla sina egna förmågor bara det inte skadar någon annan. Där finns prioriteten att den som av storebror bedömts som svagare, den ska få utnyttja andra för att få komma ikapp.

Här har vi en vänstersympatisör som avslöjar att de hinder som kuddflickor möter i att utveckla sin egen förmåga när någon utnyttjar dem är mindre viktigt än att någon som underfungerar får tillgång till dem som resurs, som barn som objekt. Bakom vetenskaplig vokabulär marknadsförs en socialistisk teori där själva principen slåss fast att egen utveckling är mindre viktig än att vara andra till hjälp. Den så kallade systemnivån innebär förstås att klasser och skolor kan betraktas som resurser för de som har det sämre. Jag anser att följande twitterflöde avslöjar en hemsk socialistisk mentalitet som kan krossa framtidstro och rättvisa:

Lite mer att fundera på inom samma ämne.