Hoppa till innehåll

Ytterligare belägg för försämringarna

januari 16, 2015

I tidningen Skolvärlden skriver Per Kornhall artikeln IFAU gånger två och jag citerar.

knutenHandDet kom två rapporter från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitiska och skolpolitiska utvärderingar) strax innan jul. Den första ”Utvecklingen i skolan efter 1990-talets skolreformer” är en diger lunta som består av en väldigt ambitiös genomgång och ett försök att beskriva konsekvenser av skolreformer. Den är väl genomförd och kommer att vara ett standardverk för de som vill ha en bra sammanfattning av svenska skolreformer till exempel. Den innehåller också ny värdefull empiri som ger ett bidrag till det vi redan vet.

Bland annat visar den med all tydlighet att den svenska skolans problem är högst reella och inte minst att de försämringar vi sett i PISA också återfinns inom alla områden man mätt. Detta gäller också icke-kognitiva variabler.

Jag undrar hur länge flumförespråkarna och SKL ska kunna få oss att stoppa huvudet i sanden inför problemen de skapat.

Annonser
15 kommentarer leave one →
 1. januari 20, 2015 9:24 f m

  Jag har laddat ner luntan nu, Jan, men sammanfattningen verkar ju mest vara att de inte har kunnat styrka någon teori. Inte kommunaliseringen, inte friskolereformen, inte skolreformerna.

  • januari 20, 2015 12:43 e m

   Nej jag tror vi får nöja oss med det grundläggande konstaterandet.att det skett försämringar under lång tid.

   Personligen tror jag att utarmningen av lärarrollen är det viktigaste skälet och att då påverkar kommunalisering, friskolereform och andra skolreformer tillsammans i negativ riktning.Gemensam nedmontering av skolan.

 2. januari 29, 2015 5:34 e m

  Vi som var med under 1980-talet kan givetvis svara på dessa frågor! På samma vis som de som överlevde Auswitzch. Det är klart att det var olika krafter och egenintressen som sammanföll!

  Folkpartiet gapade ”skit in och skit ut” då vi var i världstopp vilket TIMSS 1995 visade – bevisade!”

  Vi ”fysikadjunkter” (jag upprepar detta då det var vi som tog hand om matematikämnet under 1980-talet) höjde kunskaperna trots att vi hade samma lön som alla andra!

  Vi tog också strid mot Lärarförbundet och att förskolepedagogiken började sitt intåg i skolan!

  Ditt uttryck ”utarmning av lärarrollen” är ytterst otydligt!

  Det är inte heller några lärare i kemi som är lösningen! De som går civilingenjörsutbildningarna i kemi får inte alls de arbeten du påstår! Utbildningarna i kemi håller i princip på att läggas ner på grund av att de som går dessa inte får några jobb!

  Vi har inte haft några problem med vare sig biologi eller kemi!

  En ”fysikadjunkt” hade valt att hamna inom den mer kunskapsfilosofiska sidan och hade betydligt högre utbildning i matematik och fysik än civilingenjörer och ingick i en annan typ av bildningstradition där ”industrin”, ”militären”,”politiker”… inte alls efterfrågade kritiska filosofer som kunde allt teknologisnack!

  I ditt nästa inlägg tycker du att kemilärarna ska få 10.000 kronor mer i månaden så att de tydligen ska börja undervisa! Eller? Sitter de och maskar? Har de maskat i 20 års tid? Ska de först nu börja bry sig i matematik där det är rena katastrofen?!

  Det utgick inget påbud från SKL att eleverna skulle lära sig mindre algebra och geometri från och med 1994!

  Med facit i hand har inte de matematik-, fysik- och kemilärare som befolkat skolan efter 1994 kunnat hålla nivån! Varför? Svar: De har aldrig vetat hur man håller nivån och vilken innehållsmässig metodik som krävs!

  Det kan vara så att börsen går bra om man har en icke kritisk befolkning som befolkar lärar- och journalistutbildningarna!

  Det går inte att ”marknadskrafter” ska sätta löner på lärargrupper som står för en bildningstradition som med statens goda minne utbildar grupper som kan vara kritiska mot staten. Kan vara. Alla självständiga tänkare som inte köper ner sig för penningen är statens livförsäkring i det långa loppet.

  Du har en förmåga att blanda ihop teknik och fysik och glömma att Galilei kallade det han visade med sina kulor för ”experimentell filosofi”. Han dömdes 1636 till husarrest! Han uppviglade ”folket”. De började tänka själva!

  • januari 29, 2015 6:38 e m

   Jag skulle kunna säga så här att jag tror att en anledning till att Sverige hamnade i toppen inom spjutsspetsteknik och forskning har att göra med att våra fysiklärare var världsbäst och till och med åkte runt och lärde ut fysiklaborationer.

   Nu har matematik helt tagits bort från högstadiets fysik och skillnaderna mella fysik och kemi på den nivån minskat. Den här gången valde jag därför att exemplifiera med kemilärare för att inte tala i egen sak då jag är fysiklärare. Jag håller inte med dig i din bedömning av kemilärares löner i alternativyrken. Alla utom de svagaste som läser kemi har möjlighet att få jobb och då ligger lönen på minst 10000 extra. Kvar finns ett gäng som inte ens begriper det periodiska systemet.

   Tillämpad matematik på högstadiet är en redan helt förlorad sak. Det striden står om nu är ifall kemiundervisning på högstadiet ska handla om kemi, om fysikundervisningen ska ge eleverna kunskap om fysik eller handla om det läraren tycker är roligt att nämna.

   • januari 29, 2015 8:33 e m

    Ok. Men jag är ute efter en allmän diskussion där man tvingas välja redan i ingången till universitetet och kan väl då ta en som läser idéhistoria, matematik och fysik utifrån den mer allmänna kunskapsfilosofin som inte har de typer av ”tillämpningar” som finns inom civilingengörssidan.

    Jag avser det som läggs inom begreppet ”bildning”.

    Även en språklärare som kan alla upptänkliga litterära klassiska verk med kopplingar till filosofiska och politiska skeenden vet att den ger sig in på en olönsam tråd – ekonomiskt sett.

    Kapitalismen har inte i Sverige understött denna bildningstradition som i vart fall kunde skönjas då riksdagsledamöterna ville ha samma lön som en gymnasielektor. Eller hur det exakt låg till.

    Beslutet 1985 att ta bort adjunkterna var ett konsensusbeslut även om Folkpartiet tvingades av princip att knorra – lagomt.

    Varför jag envisas med begreppet ”adjunkt” är just för att denna yrkesgrupp var specialdesignad för skolan och man gav sig inte in i denna fåra om man inte hade ett kunskapsfilosofiskt eller konskapsteoretiskt intresse över hur kunskap byggs upp och ombildas… och ”vi” visste att vi var dömda till att bli kvar vid detta eller helt börja om med något annat där det var bäst att bränna alla betyg.

    Det går inte att ta de som misslyckats med att bli ”civilingenjörer” eller tappat jobbet då SGU slutat prospektera, jägmästare blir överflödiga, cellulosaindustrin, läkemedelsindustrin och datafolk blir otidsenliga eller tappat hugget i att sälja IKT, konsultera, programmera…

    Det ger inga professionella – det ger slaskyrken.

    Vi blev direkt terroriserade under 1980-talet och även svikna av universiteten som sålde sin själ för studentpeng och sedermera utlokalisering till alla landsortshögskolor. Det är nu rena AMS-inrättningar. Det är alldeles för många aktörer som har detta som födkrok och de lever på att det är eländigt dåligt.

    Den ”forskning” som startades i matematikdidaktik kring 1995 var milt sagt erbarmlig och ytterst förödande då den saknade just denna bildningsbakgrund och allmänna kunskapsfilosofi. Man trodde sig kunna slänga dit ett allmänt bildningsintresse i efterhand.

    Förra vändan jag var inne på din blogg enades vi om vikten av Kapitel 6 i Vygotskijs ”Tänkande och språk” men för att fatta detta kapitel måste man kunna fysik. På samma sätt som att man måste kunna fysik för att fatta vad Kuhn,Popper, Lakatos, Wittgenstein, Russell och Dewey utgår ifrån.

    Högstadiet är en ytterst viktig period för ungdomshjärnan och för en form av ödmjukhet till kunskapen där fysikämnet är ytterst definitivt – kan du eller kan du inte. Det kunde en del duktigare elever genomgå och uppleva. Det fanns(!) även ett sådant kunskapssrång inom algebra och geometri där elever som gick genom detta upplevde en tillfällig ”oövervinnerlighet” likt den som kommit upp en eller två nivåer i schack eller tennis.

    TIMSS 2003 visade att det skett ett kraftigt allmänt fall samt att de duktigaste fallit från 10% till 2%.

    Allt är inte pengar och månadslöner! Läsförståelsen har fallit hos hela befolkningen inklusive lärarkåren vilket visar sig i Pisa.

    Man har inte fattat att ”real-life” avspeglar vuxenvärlden! Det avspeglar medelklassens slätstrukenhet i postmodernismen där den allmänna nivån på de ”högskolestuderade” utifrån kunskapsfilosofiska kriterier erbarmligt låg. Man ska kunna stå ut med att diskutera ”vård, skola och omsorg” i evig rundgång. Diskutera bantningsmetoder, se matlagningsprogram, twittra i korta meningar…

    Det är helt enkelt inte ”lönsamt” att kunna fysik. Männen som kan det får strikta order att inte prata fysik då de umgås med grannen över ett glas vin.

 3. januari 29, 2015 10:56 e m

  @ Håkan, ja just adjunkt är en viktig utgångspunkt för att förstå vad vi oåterkalleligt har förlorat. Ett yrke starkt förknippat med ett bildningsideal och odlandet av ett ämnesområde. Symboliserat med att Sverige blir världsbäst på att lära ut fysik.

  Nu är bildning ett begrepp som kan ta många former och vi kan även idag se det återuppträda i nya konstellationer. Även om jag också kan fysik så menar jag mig med säkerhet veta att det finns andra än de som läst fysik som kan förstå Vygotskij kapitel 6 även om inte någon av mina lärarutbildare hade gjort det. En teori som Vygotskij diskuterade i detta kapitel var en om att alla nya annorlunda förståelsestrukturer (ämnen lättvindigt beskrivet) en elev behärskar desto mer förberedd för helt nytt tänkande är eleven. Min slutsats är dock att det inte finns en tydlig uppdelning i olika strukturer som förädlar hjärnan utan nya kombinationer kan uppnå samma resultat.

  Helt nya kombinationer av ”ämnen” kan därför uppnå samma bildningseffekter som uppstod hos fysikadjunkten. Det ger mig visst hopp inför framtiden.

  Vad som riktigt skrämmer mig är istället att stora ämnesområden totalt nonchaleras av vår skola. De är för svåra finns det någon som påstår. Då leder Vygotskijs resonemang snabbt och obamhärtigt till att vi i Sverige fördummas.

  • januari 30, 2015 8:00 f m

   Jag tar hjälp av Nietzsche, Jag citerar Friedrich Nietzsche (innan han blev galen)

   ”Låt oss alltså inskränka oss till att städa upp bland våra åsikter och värderingar och till att skapa nya egna värdeskalor – men ”våra handlingars moraliska värde” ska vi nog inte grubbla på längre! Ja, mina vänner! Med hänsyn till allt det moraliska struntprat som människor ägnar varandra är det nog hög tid att känna äckel! Att sitta som moraldomare bör vara emot vår smak! Låt oss överlåta detta struntprat och denna dåliga smak åt dem som inte har något bättre att göra än att släpa med sig det förgångna ännu ett stycke framåt i tiden och som själva aldrig tillhör samtiden – de många alltså, de allra flesta! s. 223#

   Det finns en kraft i fysikens sätt att tänka som ligger nära den praktiskt tänkande människan som inte behöver läsa alla möjliga och omöjliga böcker som dagens kulturnissar och moralpredikanter förordar. Fortsättningen är:

   ”Vi däremot vill bli de vi är – de nya, de ojämförliga, de som stiftar lagar för sig själva, de som skapar sig själva! Och till den ändan måste vi bli de som bäst lär sig och upptäcker allt som är lagbundet och nödvändigt i världen: vi måste vara fysiker för att i denna mening kunna vara skapare – medan hittills alla värderingar och ideal varit uppbyggda på okunnighet i fysik eller i motsättning till fysiken. Och därför: Leve fysiken! Och ett ännu större leve för det som tvingar oss att uppsöka den – vår hederlighet! s.223”

   Dewey är också helt misskrediterad (då han reviderade sina åsikter 1933 märk årtalet!) då det just är Nietzsches tankefrihet han syftar på och då kan man tala om en process som just är ”freedom of mind” och ”free from leading strings of others” vilket är just denna frigörelseprocess som skolan ska ge. Fysikämnet är också något avgränsat som inte kräver allmän boklig bildning men ändå räknas som ett tecken på bildning. Man gör en kunskapsmässig klassresa redan inom skolan! Dessutom är det inte säkert att elevens föräldrar behärskar fysik. Då kan man prata om frigörelse! Pratet om läxhjälp sätts i nytt ljus. Ordet ’elev’ kommer från samma stam som elevator – en hiss upp till högre nivåer.

   Nietzsche är också inne på att ”fritiden” bara blivit ett sätt att vila upp sig från arbetet och då orkar man inte tänka och sträcka ut sig i hela sin längd! Han ser att Europa hotas av just amerikaners ständiga jakt efter pengar och redan 1882 hur börstidningarna och den fulla timkalendern tar över och just en form av uppkoppling via mobiltelefoner och webben gör oss till upphängda offer i spindelns nät.

   ”- det finns ingen tid och ingen kraft längre för ceremonier och för förbindlighet och omvägar, för spirituella samtal och över huvud taget för något som helst otium. Ty ett liv på jakt efter vinning tvingar en hela tiden till att ända till utmattning tömma sina andliga krafter, att ständigt förställa sig eller överlista eller förekomma; den egentliga dygden nu för tiden är att göra något på kortare tid än en annan. s.216

   Nietzsche avser här både löpande bandet och upplevelser på ”fritiden” där amerikaner hinner med alla länder och städer på löpande band ivrigt fotograferande och twittrande där Facebook gör tummen upp. Filosofin och fysikens sätt att begrunda klara ytterst transparenta skeenden

   ”Hellre göra vad som helst än ingenting” – också denna princip är ett säkert sätt att ge dödsstöten åt all bildning och all högre smak. Och liksom alla former går förlorade i jäktet i arbetet, så går också själva känslan för formen förlorad… s.215”

   • januari 30, 2015 8:56 f m

    Nog skulle vi behöva någon som röt till om att så mycket helt saknar djup. Vi använder vår fina bedömningsförmåga för att skicka sms röster om vem som sjöng falskast, låg med fel kille, …. i en ström av dokusåpor

 4. januari 30, 2015 8:39 f m

  Visst! Man kan säkert komma fram till ett sätt att tänka mer distanserat och objektivt där alla öväsentligheter rensas bort men den chansen är mindre i dagens flackande och sönderhackande och och dels inte alls ”önskvärd” då ingen fattar vad man säger!

  Min glorifiering av ”fysikadjunkten” ska tas med en nypa salt men utan att denne själv strävade efter ett allmänt bildningsideal så tillförde ämnet fysik om man läste Fysik AB 40 poäng som inte gick att dela upp en form av kunskapsteoretisk och idéhistorisk bakgrund där man kan säga att Nietzsche fått vara med i urvalet av kurser. Det var rena akademiska kurser med ett (L) bakom som indikerade att just det kunskapsfilosofiska skulle finnas med och var ett tydliggörande av det som fanns i magisterexamen.

  Detta försvann då lärarlinjerna infördes och begreppet ”didaktik” skulle läras ut parallellt och inte fick vara något som tog form i efterhand…

  Det blev varken hackat eller malet. Nu tror man sig göra forkare först och 7-åringar skriver CV:n, 10-åringar lär sig ”retorik” och insamlandet av 5 svampar och klassificeringen av dessa är ”vetenskapligt” – alla jublar! Likt sorterandet av skallar i det rasbiologiska Sverige! Bevare oss!

  • januari 30, 2015 9:15 f m

   Jag tycker om din idealisering av fysikadjunkten den visar på något oersättligt, inte då andra alternativ saknas men genom att nonchalans inför kunskap för att den är ”svår” leder till fördumning.

   Ett förytliggande, en brådska, kunskap tar tid, sprider sin röta så att man glömmer att ett CV är till för att någon som kan klara arbetet får det inte för att den som inte kan ska kunna lura till sig det.

   Jag är inte negativ till internet och den nya snabba informationen. Detta förstärker förstås alla de där sakerna som jag fruktar men samtidigt finns här en guldgruva för den eftertänksamma. Jag ser en ny form av klassklyfta sprida sig över världen en mellan de som förstår och de som bara surfar runt. Någon gång i framtiden kommer denna skiljelinje bli tydlig.

 5. januari 30, 2015 12:20 e m

  Är den inte tydlig idag? Är det inte som Strindberg skriver i ”Svarta fanor”? Alla i medelklassen tror att de är ”övermänniskor”! De ska ”rädda Ryan”! De ska rädda och förklara för de som redan fattat och de som inte vill bli räddade – som om de slapp allt ”medlidande” inte skulle känna sig förminskade och avklädda all värdighet och ta tag i problemen själva!

 6. januari 30, 2015 12:49 e m

  Jag hamnar oupphörligt i Nietzsches ”Den glada vetenskapen” och tar ett citat till:

  ”… våra ”välgörare” överträffar våra fiender i att förminska vårt värde och vår egen vilja” (s.226)

  Vi har omyndigförklarat de ”obildade” då de egentligen är de som ska ”besitta jorden” och de vet mycket väl att det finns de som ”tänkt” längre och ”djupare” och kan ta hjälp då de behöver i dessa frågor.

  Jag påminner mig Björn Afzelius som poängterareda att ”ska de va så ska de va”! Inte fan behöver man gå 12 år i skola för att sortera varor eller vara allmänt trevlig i receptionen eller kundmottagningen.

  Eller skoja med gamla tanter på hemmet! Eller med Janne – då han förvisats till slutstationen…

  Det skulle dock inte skada om fler politiker hade en högre bildningsnivå! Inte behöver en utbildningsminister gå in och bry sig om skoltoaletterna! Ska dessa toaletter endast vara städade vid nybyggnationer?!

  • februari 1, 2015 8:29 e m

   Det är alldeles pang på de som ska hjälpa stackars elever, invandrare, ….. De brister i respekt för mänskliga möjligheter.

   Det är kanske den det är mest synd om som behöver mest fokus på sina möjligheter från omgivningen.

 7. februari 1, 2015 6:33 e m

  Minsann! Idag söndag 1 feb så hade ”Filosofiska rummet” ett inslag om just begreppet bildning! ABF:s representant tyckte att ”socialdemokratin” bara pratade om pengar och prylar.

  • februari 1, 2015 8:26 e m

   Det finns många trevliga och duktiga socialdemokrater men förstår de egentligen vad bildning kräver?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: