Hoppa till innehåll

Mitt CV

mars 13, 2014

det finns kritisk trösklar i vår strävan mot himlenKanske har jag dragit på mig elden genom att vara lite stolt över det jag gör. Det har varit några debattörer som velat berätta för mig att det jag uträttar kan göras av vem som helst, mitt yrkesval är mindre värt än i stort sett alla andras och min prestation är så usel att jag inte är värd att städerskan städar min arbetsplats. Tänk även om Troed Troedson kallar mig enfaldig så fortsätter jag att vara stolt över det jag gör. Troed anser att ett CV är värdelöst slöseri med papper men jag kommer vara stolt över det jag uträttat med banbrytande projekt, uppfinningar, patent och exportframgångar men framför allt är jag stolt över det jag gör nu.

Jag utbildar de som kommer hålla kvar Sverige som ett välfärdsland


Mina elever är mycket mer ambitiösa än genomsnittseleven, de klarar matematik som bara en liten bråkdel svenskar fixar, de provar sin kreativitet hårdare än många gör under en hel livstid, de har färre sociala problem, färre diagnoser. De hade klarat sig bra i livet utan min hjälp men förstår ni vilken utväxling en liten insats kan ge i form av uppfinningar, spännande produkter och exportframgångar.

När en del lärare talar om kostnader de sparar genom att hjälpa elever bort från destruktiva beteenden så talar jag om de intäkter Sverige kan få för att trygga våra pensioner och vår framtid.

Jag är stolt över det jag gör

PS. Ett litet extraplus är att jag skapar fler klassresor än de flesta. Smarta elever med socioekonomiskt sämre förutsättningar har extra nytta av den hjälp jag kan ge dem.

Annonser
36 kommentarer leave one →
 1. mars 13, 2014 9:09 e m

  Det är litet Sven Duvfa över denna kommentar om du missförstår mig rätt. Jag tror Troed och övriga inte passerar Virta bro.

 2. mars 14, 2014 8:16 f m

  Ja du Jan. Du har fått mig inse att fysikadjunkten är en fossil men faktiskt också den felande länken. Du ska få en fråga så kommer jag med poängen senare. Det är ferån ett e-mail.

  ”Hej igen.
  Om du har tid kan du fundera på denna fråga som gavs tii amerikanska och kinesiska lärare som skulle poängsätta olika lösningar mellan 0-4 poäng. Jag har en text skriven men ger du bara den första för att vi har en tendens att läsa för fort och vill på ett vis ”försvara” problemet med mina texter då ”folk” läser för fort och ofta går miste om poängen och lägger jag ut texten för mycket blir det också ”svårt”. Nå – så här skrev jag i denna text.

  ”Ett exempel från Cai (2004) där de amerikanska och kinesiska lärarna fick till uppgift att poängsätta elevlösningar till följande uppgift :

  Sju flickor delar på två pizzor och tre pojkar delar på en pizza.
  a. Får en flicka lika mycket pizza som en pojke? Förklara eller visa hur du kommit fram till ditt svar.
  b. Om en flicka inte får lika mycket som en pojke, vem får då mer? Förklara eller visa hur du kommit fram till ditt svar.

  En elevlösning var följande:
  Tre flickor delar en pizza och tre delar den andra. Varje flicka får nu lika mycket som en pojke (en ritning visar dessa pizzor med en flicka som blir över). Men en flicka får ingen pizza. Alltså pojkarna får mer var för sig.

  Min fråga är nu. Hur många poäng ger du? Tror du att det skiljer sig mellan de amerikanska lärarna och de kinesiska. 0-4 poäng.”

  • mars 14, 2014 9:18 f m

   För mig känns det här som en av flera fullpoängslösningar (4). Lösningen tar inte alls upp den normativa vägen att räkna ut hur mycket pizza tjejerna får om de delar lika men jag kan inte hitta något i frågan som kräver detta.

   Jag tror att kineserna är mycket bättre än amerikanarna på att bedöma och alltså hamna som jag gör.

   • mars 14, 2014 11:16 f m

    Ja, kan tyckas så. Jag har lagt ut denna fråga på min ”blogg” och väntar därför med ”svaret”. Det är litet ”matematikdidaktik” på nätet! Frågan är just hur man premierar klockren logik som vuxen och för ”barn” i ett didaktisk sammanhang. Nästa är om kinesiska lärare ställer denna fråga mer allmänt då det är en ”hypotetisk” situation. Nästa fråga är till vilken ”årskurs” läraren ”åker ner” i sin praxis. Nästa är då på vilken nivå elevernas räknefärdigheter anses vara. Nästa är väl om de äter pizza i Kina.

    Jag kommer att koppla detta till Vygotskij, Dewey och Wittgenstein och övergången till Lgr 62. Sedan till dagens natematikdidaktiker som ”föddes” vid millennieskiftet med USA som bas och KOGNITIV PSYKOLOGI.

   • mars 14, 2014 11:41 f m

    Ja, vad ligger i språket! på gymnasienivå skulle jag kunna använda nästan samma fråga men kanske en vuxnare artefakt än tårta. Då skulle frågan istället lyda: Analysera resultatet av delningen och detta svar skulle bara få en poäng.

 3. mars 14, 2014 11:38 f m

  Jan. Du som nu är mer ”teknolog”. Hur f-n kopierar jag ditt svar och min kommentar (jag lyfter givetvis bort namnet ditt… och allas som inte själv kommentarar på min ”blogg”) då jag bara får HTML-kod på ett enkelt sätt. Jag skulle nämligen vilja lägga in det som en kommentar. Även i RSS blir det bara HTML….

  Kan du bara klicka över till min kommetarbox om du vill…

 4. mars 14, 2014 10:45 e m

  Men kan du inte vara stolt utan att dissa andra områden än dina egna….!

  • mars 15, 2014 7:35 f m

   Jag dissar inte andra områden men jag är tävlingsmänniska och behöver få känna att det jag gör är viktigare än det många andra gör. Att andra är bättre får mig att anstränga mig mer för att gå om dem. När det är orättvist och fel personer lyfts fram satsar jag min kraft på att rätta till det istället för att göra ett bättre jobb.

   Jag accepterar min position men blir fullständigt rasande av att okunnigare människor får mer makt och belöningar än jag. Jag vet att många känner som jag och tror att vi är helt avgörande för ett bra samhälle.

  • mars 15, 2014 7:54 f m

   Du är ärlig. Vissa döljer sig bakom falsk blygsamhet.
   Min drivkraft har nog varit lite ”Jag skall nog fan visa dom som inte trodde mig om något. från lärare till skolkamrater”. Men främst är drivkraften att få så mycket kunnande som möjligt. Inte för att andra skulle ha mer eller mindre. Jag vill förstå hur allt hänger ihop. Och det har inget med min position i jämförelse med andra.

   Men, du förstår väl att du retar upp en del!

   • mars 15, 2014 8:25 f m

    Ja, det är jag väldigt medveten om men samtidigt så gör det mig inte så mycket då jag vill förändra. Jag avskyr verkligen tanken på att den som presterar sämre ska få viktigare positioner och kunna styra samhället på ett sämre sätt.

    Det är den som lyfter fram lättja och okunnighet som är den som borde bekämpas. Den personen är verkligen farlig för samhället.

 5. mars 15, 2014 8:02 f m

  Jag kom sist i en skidtävling när vi bodde i Falun. Det var ändå en stor glädje att efter stor ansträngning lyckas bli näst sist nästa år. Det måste erkännas att jag inte har mycket till övers för den som kräver mer utan att prestera, den som klarar sig sämst och inte kan anstränga sig där den är. Jag har stor beundran för de som är svaga men genom ansträngning blir lite bättre. Det var enormt stötande när några yrken med lägre status men ändå en tydlig nytta för samhället dömdes ut som inte fina nog. Att prestera på den nivå man är på ser jag som en självklart och mitt förakt är stort för de som kräver saker som de inte förtjänat.

  • mars 15, 2014 8:17 f m

   Men jag tänker så här – Allt blir relativt om man jämför sig med andra – i skolan t.ex. fick man bättre betyg om de i klassen inte presterade lika bra, och tvärtom – man fick sämre om man kom i en klass där de flesta presterade bättre. DET fick mig tidigt att inse att min kunskapsnivå var densamma oavsett vem jag än jämförs med. Likadant gäller de flesta saker här i livet. Och för att inte slösa bort massa dyrbar tid, har jag från tidig vuxentid jämfört mina framsteg med mina tidigare. Oavsett vad andra säger – vet jag själv att det jag gör är bra. Det är upp till andra att bevisa motsatsen, inte min sak att försöka göra andra nöjda. Det går ändå inte!. Vad andra tycker bryr jag mig inte så mycket om sen många år tillbaka. Jag vet var mina gränser finns och gör det jag är bra på tills den dag då jag är redo att skjuta fram gränsen.

   • mars 15, 2014 8:25 f m

    Jag är inte lärare för ”att bli omtyckt eller visa hur fantastisk jag är”. Min ambition är och har varit att få studenter att få nya insikter och lära sig något de inte kunnat tidigare. Fast det har blivit svårare att ha den ambitionen då tiden skärs ner och kraven blir allt mer fyrkantiga. Och nu fokuseras det alltmer på hur läraren skall vara – t.ex. duktig än vad läraren skall göra. Istället för att fokus ligger på att lära sig innehållet fokuserar en del på att utvärdera lärarna för att se om de lever upp till vissa krav som ställs.

    Det är inte ”duktiga” lärare vi behöver eller skall vara. Det är lärare som kan sitt ämne och har erhållit pedagogisk kunskap mm.

   • mars 15, 2014 2:08 e m

    Det gör inget om enskilda jämförelser är relativa, det är bara effektivare.

    Sen behöver samhället tydliggöra vad som eftersträvas och belönas så att den som är bäst i en grupp kan hitta andra att jämföra sig med och inte tappar lusten.

   • mars 15, 2014 2:10 e m

    Jo det är duktiga lärare vi behöver för i duktig ligger att kunna både ämne och pedagogik så att man lyckas med elevernas lärande.

    Jag eftersträvar inte att visa upp mig för eleverna eller få dem att ha åsikter om mig som person. Mitt enda mål är ett kraftfullt lärande hos eleverna. Det är då jag tycker att jag är duktig och hoppas att omvärlden utanför skolan också ska uppskatta min prestation.

   • mars 15, 2014 7:13 e m

    Duktig – då blir det fokus på lärarens egenskap – Kan ämnet och pedagogisk kunnig – blir det fokus på lärarens handlande … Det är en viss skillnad vilket fokus man har.

    För mig är det viktigare hur jag handlar än om jag betraktas vara duktig lärare. Jag är inte beroende av den bekräftelsen.

   • mars 15, 2014 9:27 e m

    För mig är duktig ett sätt att få fokus på förmågan att utföra rätt sak. Alla behöver bekräftelse av något slag men den som exempelvis söker bekräftelse i form av att deras introspektion känns bra riskerar att hamna långt ifrån det eleverna och samhället har nytta av.

 6. mars 15, 2014 2:14 e m

  Ett citat av Sture Hegerfors:
  Några får högre lön för att dom är duktiga! Och andra för att dom är duktiga på att få högre lön.

  • mars 15, 2014 3:21 e m

   Du fick in en poäng i det ”relativa”. Visst är det effektivt om kompisen är ”lagomt” bättre i tennis, schack… Att spela mot en som man vet låter en vinna tyckte vi var ”töntigt”.

   • mars 15, 2014 9:30 e m

    Drivkraften som gör att man inte nöjer sig med att vara en stor fisk i litet vatten utan får en att pröva ett stort vatten med risken att vara en liten fisk är jätteviktig.

 7. mars 15, 2014 4:19 e m

  Vi förstår uppdrag och mål i samklang med andra och den som inte jämför sig med andra har faktiskt inte en aning om den bygger på sin kunskap så den blir användbar eller om den bara travar fakta på varandra som inte bidrar till mänsklighetens gemensamma kunskapsbygge. Att se kunskapande som något som görs på egen hand utan att mätas mot omvärldens lärande saknar i stort sett all effektivitet när det gäller det gemensamma kunskapsprojektet för mänskligheten.

  • mars 15, 2014 7:34 e m

   Håller inte alls med om det du tar upp här, att om en lärare inte jämför sig med andra inte skulle ha någon aning om den blir användbar. Om man jämför sig själv med andra ligger fokus mer på sig själv än på de elever eller studenter som man är till för att leda fram till ett tillägnande av den kunskap dom behöver.

   Mänsklighetens gemensamma kunskapsbygge har ingenting att göra med att jämföra sig med andra. Däremot kan det för en del vara en drivkraft och en nödvändighet. Men det är det inte för alla.

   Man kan faktiskt som jag ser det, överskrida sig själv och sina egna behov av att få bekräftelse för den man är, och få kunskap om det som ligger utanför en själv och sin egen livssfär.

 8. mars 15, 2014 9:39 e m

  Alla idéer och tankar måste brytas och jämföras med andra för annars förädlas de inte. Egna idéer är aldrig tillräckligt bra utan det är först efter att de kritiserats jämförts och eventuellt förbättrats som de blir något att ha.

  Jag anser istället att den som enbart ägnar sig åt introspektion och inte funderar kring andras alternativ den löper en förödande risk att fastna i fokus på sig själv. Det finns så mycket navelskådande hos de som inte kalibrerar det de åstadkommer med andras resultat.

  • mars 15, 2014 9:46 e m

   Jan
   Då är det ideér och tankar det handlar om, inte om sig själv. Jag har aldrig talat om introspektion och inte att fundera kring andras alternativ. Tankar är gemensamma och man kan vara säker på att en tanke man får har också andra fått.

   Hur du kan få det jag skriver till att det skulle handla om introspektion är för mig ofattbart.
   Det är ju snarare motsatsen jag för fram.

   Man kan faktiskt som jag ser det, överskrida sig själv och sina egna behov av att få bekräftelse för den man är, och få kunskap om det som ligger utanför en själv och sin egen livssfär.

   Om du jämför dig själv med andra ligger ju fokus på dig som person. Om du delar tankar med andra ligger fokuset på tankarna, inte på dig som person. Du behöver inte få bekräftelse eller ens vara den duktigaste, för att vara med i tankebygget. Om det inte är så att dina tankar skall vinna förstås… Men då är det ju ändå du som är fokuset.

   Vad är det jag skriver som är så svårt att greppa om! Är det för att du förutsätter att det jag för fram handlar om introspektion att inte den verkliga innebörden framträder för dig.

   • mars 15, 2014 10:19 e m

    Nej, Monika själva jämförandet har ett stort egenvärde och de som inte jämför sig med andra misslyckas hela tiden med att åstadkomma något bra.

    Däremot är det oerhört ovanligt att individer, lärare tappar fokus på det viktiga dvs. i det här fallet elever och studenter. Det är en totalt grundlös beskyllning som jag hört många gånger förr men det gör den inte ett dugg mindre felaktig.

   • mars 15, 2014 10:41 e m

    Jag håller inte med.

    Vad är det för grundlös beskyllning du talar om! Om du hänvisar till det sista, var det en undran – du behöver inte hålla med mig, men det ofattbara är att du tolkar det jag skriver som du gör – Om man överskrider sig själv och sin egen värld, så tappar man väl inte fokus på det viktiga – elever och studenter. Det är väl tvärtom, eller?

    I överskridandet fokuserar man inte på sig själv. Menar du att detta är introspektion och ett fokus på sig själv?

   • mars 15, 2014 10:48 e m

    Okey, nu är jag med. Du svarar på något jag inte har tagit upp. Jag är övertygad om att lärare inte tappar fokus på det viktiga – det är ju det som de får gå igenom inom lärarutbildningen. Det är Eleven i centrum!

    Men, jag har inte gjort denna grundlösa beskyllningen!

    De flesta lärare kanske inte alls jämför sig själv med andra och behöver bli bekräftade som duktiga.

   • mars 16, 2014 6:42 f m

    Monika, du har ett antal gånger lyft att att de som jämför sig och tävlar riskerar att fokusera på det egna etc. Det är då naturligt att tro att du understödjer myten om att lärare som vill göra karriär och nå framgångar skulle tappa fokus på eleven. Jag menar att de lärare som inte vill prestera bättre än andra tenderar till att bli både lata och ganska självgoda.

    Min erfarenhet är att en mycket stor majoritet lärare vill bli bekräftade som duktiga, dvs bekräftade i att de presterar på en bra och hög nivå i sitt yrke. Sen finns det förstås de som vill gör ordet duktig till något negativt men det gör bara diskussionen svårbegriplig

   • mars 16, 2014 8:59 f m

    Ja, jag menar å min sida att den risken finns. Men med det menar jag inte att alla lärare eller huvuddelen av dem gör det eller om ens någon fokuserar på sig själv. Du menar å din sida att de som inte tävlar eller jämför sig med andra, inte har någon aning och kan inte bidra till det gemensamma kunskapsbygget eller förstå det viktiga. De sysslar bara med introspektion. Det är i det sammanhanget du skall se innebörden i mina kommentarer.

    Vissa behöver tävla och jämföra sig med andra, men viktigt, som jag ser det är att dom är medvetna om det jag talat om. Liksom dom som inte behöver göra det, är medvetna om risken att syssla med introspektion.

    Jag ser inte ordet duktig som negativ, men däremot kan användning av ordet duktigt slå negativt.

 9. mars 16, 2014 7:28 f m

  I skolan sprider sig en negativ inställning till tävling. Det talas bara om hur jobbigt det är för den som upptäcker att den är sämst. Ja och det håller jag med om men samtidigt är det en fantastisk sporre till att anstränga sig. Vi ska förbereda eleverna för en värld som bara blir mer och mer dynamisk och flexibel, en där konkurrens mellan värderingar växer sig starkare jämfört med konkurrens om skapande men där faktiskt både innebär ett tävlande.

  Vi ska förbereda eleverna för en värld som innehåller mer och mer av utmaning. ”Tävlingsreglerna” förändras snabbare och snabbare men konkurrensen bara ökar trots att den uppträder i nya skepnader.

  • mars 16, 2014 9:09 f m

   För vissa är det en sporre, för andra inte. Världen blir inte till av sig självt, att vi inte kan dämpa konkurrens, hårda värderingar och ett nödvändigt tävlande för att ens räknas. Vi behöver alla typer av individer. Låta mångfalden bestämma, istället för att tvinga in alla i ett konkurrens– och tävlingstänkande. Vi behöver detta, men även samförstånd, empati, och omsorg om andra och om oss själva. Inte se ner på individer som har andra mål än att jämföra sig med andra och bli den bästa och mena att de är och blir okunniga.

   • mars 16, 2014 10:28 e m

    Tävlingslusten ökar mångfalden då man söker sig nya vägar medan motsatsen är lättjans likformighet.

    I en värld där vi behöver prestera så drabbar de riktigt hårda konsekvenserna de samhällen som inte hänger med.

   • mars 17, 2014 7:54 f m

    Påtvingade tävlingar och konkurrens är inte den enda vägen för att öka mångfalden, men den hårda vägen som skapar förlorare.

    Vi behöver dom som tävlar, absolut. Men vi behöver även alla andra också som kan känna sig som vinnare utan tävling.

    Och det är väl ganska patetiskt att skriva in uppfattningen att vissa behöver tävla för att kunna åstadkomma något. Det är ju heller inte sant att vi människor behöver tävla för att göra det. Ett samhälle som skapar förlorare genom tävlingar som alla måste vara med i, är ett samhälle som slösar med de resurser som finns hos oss alla.

Trackbacks

 1. Jag är ämneslärare inte förskollärare | Jans Syrliga KaramelLer
 2. Stolt lärare - Välkommen till verkligheten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: