Skip to content

Vi är inte eniga och kommer inte bli det

september 6, 2012

han dyker uppTyvärr är vi inte eniga och det finns inte en chans att vi blir det. Jag läser Allvarlig brist på lärare i naturvetenskap och en kommentar breder ut sig om att vi måste vara eniga och då ska inga få sticka ut. När vi har en omvärld med mycket större differentiering, när det finns de som hävdar att yrken med större differentiering också har högre medellön, då finns det inte mycket grund för enighet om att alla ska ha lika.

Att satsningar på NO-lärare ska motarbetas av andra lärare kommer vi ha svårt att enas om. Att det är viktigare att addressera små skillnader mellan lärarkategorier än stora gentemot alternativ hoppas jag verkligen att vi inte enas om.

Ja, jag erkänner att jag tillhör en minoritet, en krympande minoritet, men minoriteter kan vara viktiga och svenska elever kan behöva möta riktig NO i skolan, det är rätt tröttsamt att NO ska vara i ständig strykklass från andra lärare.

Annonser
55 kommentarer leave one →
 1. Göran Tullberg permalink
  september 6, 2012 9:28 f m

  Låt oss höra Fredrik och Monika! Skall vi ha en fungerande skola. eller vill ni offra skolan för att ingen skall få sticka upp? Det finns en stor brist på lärare i fysik, kemi, matematik och biologi. Vilket är viktigast för er – en fungerande skola eller att ingen får en tia eller hundralpp mer i lön än vad ni får?

 2. september 6, 2012 10:53 f m

  Göran,

  Jag har absolut ingen lust att debattera med dig och tänker därför inte göra det heller. Det finns inte efter dina attacker i förra debatten mot oss som arbetar inom samhälle och inom humaniora någon som helst chans att ens få till en konstruktiv dialog i dessa frågor. En debattör som har ett sådant förakt som du har mot samhälle och humaniora, vilket du har visat både i förra debatten genom att hävda att vi inom samhälle och humaniora vill bidra till arbetslöshet, vill eleverna illa och vill förstöra skolan samt då hos Johan Kant hävdat att de humanistiska ämnen inte har någon som helst betydelse för en lärarkarriär har totalt förbrukat alla möjligheter att framstå som trovärdig i debatten. Med detta enda inlägg i den här debatten avslutar jag diskussionen för min del.

  • september 6, 2012 11:41 f m

   Det vore trevligt och intressant om du ville ta upp debatten med mig istället. Jag hävdar att företrädare för humaniora (inte du) visar ganska stort förakt för NO området, i och med att de är så nonchalanta inför att området kämpar med en sådan oerhörd utmaning pga kompetensbrister. Det är också så att lika lön till alla inte alls behöver upplevas som rättvist, ifall någon fått kämpa sig igenom mycket svårare kurser och större innehåll.

   • september 6, 2012 12:03 e m

    Jan,

    Jag har försökt vid olika tillfällen framföra att vi inte borde ha ett förakt alls mot varandras ämnen oavsett om föraktet kommer från NO-sidan eller om det kommer från den samhällsorienterade och humanistiska sidan. Vi bör se till att var och en av de lärare som arbetar därute oavsett ämne får de bästa tänkbara förutsättningar för att kunna göra ett väldigt bra arbete. För oavsett om vi arbetar inom SO, Svenska, Hem- och konsumentkunskap, NO osv. så är vi faktiskt med och fostrar framtidens generationer och vi har råd att ge varje lärare bästa tänkbara förutsättningar oavsett ämne!

   • september 6, 2012 12:21 e m

    Att alla ska ha lika lön är det säkert att det innebär att visa respekt mot andra lärare? Ifall det är olika svårt och tar olika tid att nå den nödvändiga kompetensen är det då fortfarande rättvist eller ens respektfullt att hävda att lönen ska vara lika?

 3. september 6, 2012 12:20 e m

  Jag vill också framhålla att det inte behöver vara så att kurser inom samhälle/humaniora kan anses lättare än vad de naturvetenskapliga kurserna är. Den inställningen finns på en del håll. Men de som kommer in på de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena i hopp om att de är lättare kommer bli besvikna för det krävs ett väldigt omfattande arbete, precis som inom de naturvetenskapliga kurserna, för att ta sig igenom dessa ämnen. För att bli lärare i Samhällskunskap krävs dessutom en extra termins studier jämfört med andra ämnen (bortsett från svenskan som har samma krav som samhälle) för att få sin behörighet i grundskolans senare år/gymnasiet.

  • september 6, 2012 12:23 e m

   Det är förstås ingen självklarhet att NO-ämnena innebär tuffare utmaningar och svårare kurser men det är ändå intressant att fundera i de principiella banorna. Ifall det är svårare och kräver mer, ska det inte löna sig bättre då? Är det inte ganska föraktfullt att hävda att någon som tagit sig förbi fler hinder och jobbat mer ska ha samma lön?

 4. september 6, 2012 3:03 e m

  På gymnasiet finns det en ganska bred förståelse för att Fysik B är bland de svåraste man kan ge sig på och många inser att de inte har en chans att klara kursen. Tyvärr är det inte alls så att det leder till respekt för de som klarar kursen utan många rätt på tips eller många mål i fotboll är det som ger status. Nej de som inte kan är alltför benägna att komma med föraktfulla kommentarer om nördar som ägnar sig åt abstrakt nonsens som ingen begriper. Från min utgångspunkt är det då rakt inte NO företrädare som hävdar att de är viktigast.

 5. september 6, 2012 4:06 e m

  Det känns litet som att sticka ner tån i kokande vatten här. Lärarlönerna behöver upp generellt, det kan vi säkert enas kring. Personligen är jag kritisk till den individuella lönesättningen. Lärare är inga primadonnor, vi behöver samarbeta, hjälpas åt, inte skina på andras bekostnad. Fick jag välja skulle det både finnas ålderstillägg och fasta påslag för sådant som arbete i glesbygd, utsatt område, extra utbildning, ett skicklighetstillägg och varför inte ett – brist på kategori-tillägg? På så sätt kan vi få lön litet mer efter förtjänst och behov utan den här trista individuella lönesättningen som är både orättvis och kontraproduktiv och som dessutom har haft motsatt effekt mot den förväntade. Lönerna är plattare nu än innan reformen.

  • september 6, 2012 4:30 e m

   Hade det funnits formella lönestegar där det hade tagits hänsyn till utbildningens längd etc. så hade den nuvarande infekterade debatten kunnat undvikas.

   Nu glöms det bort att den som går naturvetenskapligt program läser in hela det naturvetenskapliga basåret i förväg.

   Jag kan inte känna annat än ren frustration och ilska när någon tycker att vi ska vara eniga om att förskollärare ska ha lika hög lön som gymnasielärare i mina ämnen. Jag har allt sett hur mycket enklare resan är fram till förskollärarexamen.

 6. september 6, 2012 5:42 e m

  Göran

  Nu vet jag inte varför jag ramlar in i den här debatten, men jag har väl skrivit något som kan tolkas som att jag skulle sätta dessa båda saker i motsättning till varandra. För det är väl inte någon mer Monika som figurerat här 🙂

  Min tanke kring lönesättning är att lönen ökar med utbildningsnivå och att alla lärare oavsett yrkeskategori utför något som är utöver tjänstebeskrivningen, t.ex. utvecklar aktiviteter mm. på förskola och inom fritidshemsverksamheten eller i undervisningen, som kan bidra till en utveckling hos flera andra, mm. (det har jag nog skrivit tidigare)

  Jag anser väl inte att en grupp på grund av ämnestillhörighet skall få högre lön. Tror heller inte högre lön för NO-lärare löser problemen. För visst kan fler söka sig till lärarutbildningen eller åter ansöka om en tjänst om lönen höjs. Men vill vi ha lärare som väljer yrke enbart efter lönen? Konsekvensen kan ju bli den och det får vi ju inte heller blunda för.

  Sen är det väl viktigt att se vilken betydelse ämnena i sig själva har, för individens växt och lärande, samt för samhället i stort. Lärarnas autonomi och villkor är viktiga också – och ofta sammanfaller väl detta.

  Jag tror att bristen på NO-lärare som är allvarlig, måste lösas genom kombinerade åtgärder.

  För övrigt gör och kan jag inte göra någon skillnad på de olika grupperna, vad gäller svårighetsgrad, kompetenskrav, kunskapskrav mm. Det är olika, men likvärdiga beroende av ålder. Det som kan verka inkonsekvent från min sida är att jag menar att utbildningsnivån skall ha betydelse. För man man kan ju tycka att längre utbildningstid är beroende av svårighetsgraden.

  • september 6, 2012 6:24 e m

   Vi ska väl i och för sig inte locka någon till läraryrket med lönen men risken att detta inträffar inom NO området är helt obefintlig. Det skulle ju betyda mer än 10000 extra i månaden på ett bräde och även om fackföreningarna pratar om de beloppen, hur realistiskt är detta?

  • september 6, 2012 6:27 e m

   Din inkonsekvens Monika känns förmildrande då jag inte alls tycker att det är rättvist att olika prestation ska lönas lika.

  • september 7, 2012 5:14 f m

   Jag har ju utbildning på lite olika nivåer och även undervisat alla dessa yrkeskategorier och jag kan inte annat än bedöma att de alla behöver kvalificerad kunskap för att kunna utöva sitt yrke. Det är ju lika viktigt och svårt att lära elever läsa som det är att undervisa gymnasieelever i t.ex. fysik eller kemi. Lika viktigt och svårt att få mindre barn att utvecklas och att lite äldre barn får kunskaper om fritidens betydelse.

   Samtidigt kan jag väl ändå inte komma ifrån utbildningstidens betydelse. Man kanske skulle kunna lösa de på så sätt att grunden lönesätts lika på grund av likvärdigheten, men om man måste läsa in två eller tre ämnen, t.ex. svenska, historia, fysik och kemi, ger det högre lön.

   Kanske det inte uppfattas vara lika konsekvent nu när jag sovit på saken.

   • september 7, 2012 5:16 f m

    …. inkonsekvent … skall det vara

   • september 7, 2012 6:33 f m

    Nej, den didaktiska svårigheten ökar med åldern då eleverna får en alltmer komplex bakgrund av erfarenheter laddade med olika känslor. Huvudpoängen är dock inte den. Ämnesläraren på gymnasiet behöver ha tillägnat sig ett avancerat innehåll, exempelvis relativitetsteorin, utöver den pedagogiskt/didaktiska kompetensen för yrket. Lärare för yngre barn kan allt det eleverna ska lära sig.

    Alla lärare behöver kvalificerad kunskap inom det pedagogiskt sociala men en elev från naturvetenskapligt program har ofta skaffat sig en rejäl bas av samhällskunskap, filosofi och psykologi och kan nog betraktas som att den ligger före medeleleven i erövrandet av kvalicificerad kunskap inom området.

    Det är förstås väldigt naturligt och konsekvent att tillmäta utbildning ett värde om man arbetar med utbildning.

   • september 7, 2012 8:41 f m

    Vi talar lite förbi varandra, men jag tror vi menar ungefär samma sak.

 7. september 6, 2012 9:43 e m

  Jan, ditt problem (och Sveriges) är att du försöker motivera högre löner till naturvetenskapligt inriktade lärare utifrån ett logiskt argument. Detta vapen är inte lika legitimt utanför den naturvetenskapliga sfären. Alla svar på frågan hur (och om!) vi ska möta den större bristen på behöriga och kompetenta lärare inom NO blir antingen känslomässiga eller ett byte av samtalsämne. Ingen har här gett ett alternativ som löser problemet på NO-sidan. Att sedan hela lärarkåren behöver ett rejält lönelyft är vi ju alla eniga kring, med det är ju en annan fråga.

  • september 7, 2012 6:03 f m

   Ja, jag inser att jag inte kommer att kunna övertyga med några logiska argument därav den återhållsamma rubriken. Det känns som att det åtminstone är dags att våga säga att NO-lärare är värda högre löner oavsett vad andra lärare får för höjningar. Att låtsas enighet med de som motarbetar en är liksom bara fel.

   Ja jag håller med om att många lärargrupper är värda höjda löner men jag måste erkänna att argumenten tryter när det gäller att förskollärare skulle tjäna mer än sjuksköterskor och socialsekreterare.

  • Anna permalink
   september 7, 2012 1:38 e m

   Om å andra sidan alla lärare fick ett rejält lönelyft – så att det var lika lönsamt att vara ämneslärare (oavsett ämne) som något annat akademikeryrke med jämförbar utbildning, civilingenjör, civilekonom och jurist – så skulle vi inte behöva föra den här diskussionen alls. Även om samhällskunskap och humaniora ändå lockar studenter så skulle vi kanske kunna locka ännu bättre studenter om vi även här kunde konkurrera lönemässigt med andra yrken.

   • september 7, 2012 2:15 e m

    Det har du helt rätt i Anna och tidigare när lärarlönerna var rimligt höga så hördes inte den här diskussionen. Sen måste jag påpeka att det knappast går att argumentera för att förskollärare ska ha högre löner än sjuksköterskor och socialsekreterare. Någon begränsning av vilka höjningarna gäller är nog nödvändigt om det ska bli realistiskt.

 8. september 7, 2012 2:25 e m

  Jan,

  Jag förstår mig inte på din argumentation. Förskollärare är en del av lärarkåren och är definitivt förtjänta av högre lön precis som övriga lärare.

  • september 7, 2012 2:40 e m

   Utbildningslängd, förkunskapskrav, ansvar, myndighetsutövning eller något annat av de kriterier som skulle kunna användas för att motivera högre löner jämfört med några andra. Tyvärr förskollärare faller kort jämfört sjuksköterskor, socialsekretare och ett flertal andra grupper. Fyller de en viktigare funktion än dessa yrken, knappast, inte om man studerar att det finns alternativ med släktingar, barnskötare och nästan outbildade dagmammor som många väljer. Det är bara ett konstaterande av att det liksom inte finns några argument för en markant höjning av förskollärarnas löner. Det är inget vi kommer att kunna ändra på.

   Ska man kräva att förskollärarna ska ha lika mycket som NO-lärarna blir bara resultatet att deras löner ligger stilla och NO-lärarnas blir så låga att det inte kommer finnas några NO-lärare i framtiden. En ganska dyster framtid.

   Sen frågar jag mig också varför jag ska vara mer lönesolidarisk med en förskollärare än med sjuksköterskan på IVA som kan rädda mitt liv eller socialsekretaren som försöker hjälpa dem allra längst ned på samhällsstegen.

   • september 7, 2012 2:53 e m

    Förskollärare har väl ett enormt stort ansvar .. de tar hand om ämneslärarens dyrbara barn. Fel förhållningssätt kan vara ödestigert både här och nu, samt i en framtid. Jag tror tyvärr att förskollärarna underskattas på grund av gamla traditioner och synsätt. Och det är verkligen beklämmande år 2012.

   • september 7, 2012 3:00 e m

    Det handlar förstås inte om att förskollärarna har något litet ansvar. Det handlar om att de har mindre ansvar än en hel del andra yrken där ytterst svåra bedömningar måste göras ibland under straffansvar.

   • september 7, 2012 5:31 e m

    Det är en hel del svåra bedömningar förskollärarna också måste göra, som kan ha avgörande betydelse för barnet, men även alla barn som vistas på förskolan, samt föräldrar.

    Du jämför förskollärarnas arbete med alternativen ….

    […] att det finns alternativ med släktingar, barnskötare och nästan outbildade dagmammor som många väljer. […]

    Det är inga alternativ jämförbara med förskolelärarna. Det handlar det om att släktingar ofta känner barnet och det handlar om ett eller några barn. Barnskötare har inte den pedagogiska utbildning som förskollärarna har och outbildade dagmammor – hur kan du se dessa som ett alternativ jämförbara med välutbildade förskollärare – du som talar om att det behövs mer kunskap för yrkesutövare inom det här området. Jättebra om det fungerar, om du känner dagmammorna och verkligen kan lita på dem.

    En förskollärare har inte bara ett barn som denne förstår eller har kunskap om, och hur det fungerar. Hon eller han måste ha kunskap om barn som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

    Som förälder lämnar du ditt barn i en annan person vård. Denna ansvarar för ditt barns säkerhet, utveckling och lärande, medan du själv utför ditt eget arbete. Du måste vara säker på att den som du lämnar det till verkligen kan ta hand om ditt barn. Och om du lämnar barnet till förskolan skall du veta att det finns utbildad personal som har en examen och är behörig.

   • september 7, 2012 5:40 e m

    Hur kan du som lärare se små barns lärande så oviktig, som du ger uttryck för här? När det är den inlärning som är en förutsättning för resten av skoltiden och vuxenlivet?

   • september 7, 2012 5:50 e m

    Andra lärare har också ansvaret för barnet och det blir inte mindre när barnet blir äldre och behöver mer frihet som måste vara lagom stor. Det blir dock svårt att jämföra detta ansvar med det som sker i mötet med en människa i kris. Jag skulle inte välja den inriktningen för att argumentera för att lärare ska ha högre lön.

    Dina argument är bra och jag har inget behov av att hitta något dräpande emot dem. Jag blir dock tyvärr inte övertygad om att förskollärare kommer att byta ut sin ställning som ett typiskt låglöneyrke. Det känns faktiskt inte alls som en bra strategi för ämneslärare att samarbeta kring höjda löner med förskollärare.

 9. september 7, 2012 3:14 e m

  Jan.

  Förskolan har ett stort ansvar och förtjänar bättre löner för det stora arbete många lärare där faktiskt lägger ner. Det är beklämmande att vi år 2012 fortfarande har kvar en tradition där vi underskattar det arbete som de lägger ner och det ansvar dem har. Med andra ord håller jag med Monika till 100 procent i sin senaste kommentar.

  • september 7, 2012 4:10 e m

   Vill du argumentera för varför de ska ha högre löner än sjuksköterskor och socialsekreterare?

 10. september 7, 2012 5:50 e m

  Lite Lönestatistik från maj 2011

  Förskollärare lön
  Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
  23.022 kr 23.000 kr 36,8 år 9,7 år

  Gymnasielärare lön
  Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
  26.297 kr 26.200 kr 38,9 år 7,7 år

  Uppenbarligen har redan gymnasielärarna högre lön än förskollärarna med färre erfarenhetsår än dessa.

  • september 7, 2012 5:58 e m

   Gymnasielärare har en betydligt svårare väg till sin examen och löneskillnaderna har tidigare varit mycket större. Vi lär inte bli eniga men jag anser att löneskillnaderna borde varit mycket större. Jag anser också att den kampanj som drivits om att alla lärare ska vara lika har missgynnat gymnasielärare kraftigt.

   • september 7, 2012 6:04 e m

    Absolut, men jag tror inte att det är en jämförelse med andra grupper och speciellt inte det som kan uppfattas som nedlåtande mot dessa yrkens viktighet, som gymnasielärarna skall ge argument för högre lön.

    Vi säger att du anser att ämneslärarna skall få 10k mer i lön per månad, så kan man ju då fråga sig varför de skall ha högre eller samma lön som lektorer har i medel, enligt lönestatistiken.

    Vad gör ditt arbete så viktigt att detta är skäligt?

   • september 7, 2012 7:08 e m

    Jag kan nog se att vissa ämneslärare behöver vara både avancerade specialister i sitt ämne och inom det pedagogiska området. En avancerad dubbelkompetens. Jag hävdar inte att den är i klass med alla lektorers men nog finns det vissa lektorer som gått lättare vägar i samma spår.

    Att min lärarkategori är tillräckligt viktigt för att motivera lönehöjningar i den storleken kommer vi garanterat få inse om det inte görs något åt lönerna. Det är mitt argument. Jag eftersträvar inte en massa jämförelser och jante men vill då faktiskt också slippa ifrån att förskollärare drar igång sitt vi är alla lärare och ska ha lika lön. Våra uppdrag är olika, låt oss var och en få visa hur viktigt det är utan massa sneglande på varandra.

   • september 8, 2012 8:24 f m

    Jag hävdar inte att den är i klass med alla lektorers men nog finns det vissa lektorer som gått lättare vägar i samma spår.

    Om det nu är så att lektorer i matematik och fysik på universitetsnivå inte håller måttet, kanske kampen skall föras mot den universitetsutbildning ämneslärarna får inom dessa områden. För då är det väl där det brister.

    Tror nog att ämneslärarnas kamp om att få tillbaka till status kan ske på annat sätt än att bekämpa andra gruppers kamp om högre löner. Ställ krav på NO-områdets pedagogik och att det finns förberedande kurser som är campusförlagda, så att fler kan komma in den vägen. Tror inte bara att det är lönerna som behöver höjas.

   • september 8, 2012 2:58 e m

    Jag hävdar nog att det finns några pedagogiska lektorer som skaffat sig för lite kompeten för att vara värda sin lön.

   • september 8, 2012 4:37 e m

    Jo, men nu talade jag om lektorer i matematik och fysik och deras pedagogik. Inte om lektorer i pedagogik. För det är ju något helt annat. Jag är universitetslektor i pedagogik och undervisar i det ämnet. Inte i fysik eller något annat ämne.

 11. september 7, 2012 6:20 e m

  Jan.

  Jag tänker inte ställa yrken mot varandra på det sätt som du försöker göra. Det är ett argument som inte kommer leda till högre löner för oss lärare utan som endast kommer leda till att vi retar upp andra yrkeskategorier och riskerar få allmänheten och media mot oss. Då är våra chanser att få upp lönerna lika med noll.

  • september 7, 2012 6:21 e m

   Förtydligande: Det argument som jag menar kommer leda till konflikter och förbrukat förtroende är det som innebär att man ställer yrken mot andra yrken.

  • september 7, 2012 6:59 e m

   Det ligger en hel del i det Fredrik. Om man skall jämföra är det väl inom sitt eget området, t.ex. att Jan jämför sin lön med t.ex. lektorer i fysik och matematik på högskola och universitet. Istället för att jämföra den med barn- och ungdomsvetenskapliga området, som förskollärarna tillhör. Har gymnasielärarna för låg lön i relation till universitetslärarna?

  • september 7, 2012 7:13 e m

   Jag kämpar för att vi ska bort från jämförelserna mellan yrkeskårer.

   Ja, jag vill slippa att bli att bli jämförd med förskollärare. Jag vill slippa att bli pådyvlad om att vi alla lärare är lika. Ja, jag vill kunna argumentera utifrån alternativyrken inom det jag har kompetens för och vikten av det vi åstadkommer. Jag vill inte vara enig med alla andra lärare om att vi ska ha lika mycket i lön.

   • september 8, 2012 7:59 f m

    Den jämförelsen förstärker du genom dina egna uttalanden om den gruppen. Och som du uttrycker dig i bloggen, så förminskar du förskollärarnas betydelse. Att sparka neråt brukar alltid slå tillbaka.

 12. september 8, 2012 8:15 f m

  Jan,

  Du skriver ovan: ”Jag kämpar för att vi ska bort från jämförelserna mellan yrkeskårer.” men din argumentation i övrigt här förstärker de jämförelser som du säger dig vilja bort ifrån precis som Monika konstaterar ovan.

  • september 8, 2012 11:20 f m

   Det är verkligen inte jag som drar igång det evinnerliga tjatet om att vi är lika. Jag bara sätter ner foten och säger att det är vi inte alls. Det är inte min sak att kämpa för förskollärare och de lägger näsan i blöt när de har åsikter om min lön. Jag har dessutom rätt att tycka att flera andra yrken är viktigare även om jag inte tjatar om det.

   • september 8, 2012 4:47 e m

    Hur tycker du det går då att sätta ner foten? Får ni högre lön eller något erkännande. Jag tycker du skall vända dig till de som har samma ämnen som du på högre utbildningsnivå och se om din är skälig eller om det är för stor skillnad.

    Jag har lika stor respekt för ämneslärare som jag har för förskollärare! Och att ämneslärarna har för låg lön i relation till deras utbildning är ju inte något man kan argumentera mot. Men jag tror inte att det är rätt väg att ställa sin egen grupp mot en annan, speciellt inte när det handlar om en grupp som har 3-4000 kr lägre lön i genomsnitt.

    Och visst har du rätt att tycka att flera andra yrken är viktigare, men jag förstår inte varför du slår ner på förskollärarna. Varför aktivt arbeta för att sänka deras status. Vad vinner du och ämneslärargruppen på det? Man blir ju inte bättre för att man får andra att framstå som sämre.

    Så ser jag på det!

   • september 8, 2012 9:58 e m

    Nej det är inte rätt väg. Det är därför så irriterande att hela förskollärarkåren ägnar sig åt att säga vi också annars blir vi sura så fort någon satsning på ämneslärare föreslås. För oss finns sällan någon broms av lektorer etc som vi riskerar att springa om. De är alltför värdefulla för det.

 13. september 9, 2012 12:43 f m

  Obs det här är inget angrepp på förskolärare en yrkeskår jag önskar alla lycka. Det som gör mig rent arg är att de som hävdar att deras uppdrag är samma som vårt fast det är så uppenbart olika. Det är de som lägger näsan i blöt och har åsikter om våra löner och försöker använda oss som en hävstång för egna syften.

  • september 9, 2012 6:30 f m

   Jag förstår Jan.

   Problemet är ju att alla lärarkategorier behöver lönelyft. Men när så det dröjer och potten är liten, fast den borde vara står, skapas det grupp mot grupp. Egentligen är det väl politikerna vi skall bli arga på, som talar om satsningar och på vikten av en skola, men inte anser att lärarnas löner inte står i proportion till den utbildning och uppdrag de har. Det är svårt att tro på politikerna oavsett parti. Vi skall ha en skola i världsklass, vi skall ha de bästa och mest kvalificerade lärarna, men det får inte kosta någonting.

   Jag riktar blicken mot politikerna, för det är på dem det beror. För så länge de inte får en endaste liten glimt av klarsyn, så länge kommer alla lärarkategoriers löner ligga lågt. Vill man ha kvalitet får man också betala för det. Man kan inte dra ner t.ex. lärarutbildningens seminarietider på 20 år från 24-30 timmar i veckan till högst 4 timmar i veckan utan att det på något plan kommer att märkas. Det borde finnas mer tid för fältstudier inom lärarutbildningen. För hur kvalificerade vi lärarutbildare än är inom den teoretiska delen, kan vi aldrig kompensera vare sig praktik eller fältstudier och den erfarenhet de blivande lärarna får av detta.

   • september 9, 2012 6:41 f m

    Jag kanske skall säga vissa lärarkategoriers seminarietider…. Det är inte säkert att alla hade lika mycket obligatorisk tid för tjugo år sen. Men att tiden minskat är helt klart.

  • september 9, 2012 6:57 f m

   När förskollärare i så stor utsträckning blivit en del av skoletablissemanget och det finns mycket fler med den bakgrunden som skolledare, skolforskare, lärarutbildare etc. än det finns folk från NO där så känns det här med att sätta ner foten mot förskollärareangrepp som att ge sig på stora Goliat.

   I år ska det vara en som vill bli fysiklärare på gymnasiet i hela landet. Tala om att NO riskerar att försvinna helt från svenska skolor. Tala om att man kan känna rädsla för att Sverige helt ska gå under som nation.

   • september 9, 2012 8:13 f m

    Nu vet jag inte om det är så många skolforskare och lärarutbildare som har bakgrund som förskollärare och som är i den positionen att de kan förhindra politikerna från att förändra sakernas tillstånd. I så fall hade nog skolan sett helt annorlunda ut och förhållandena för lärarna också.

    Jag är förvånad över att du inte verkar ta politikerna alls i beaktande. Det är ju ändå dom som bestämmer i slutändan.

   • september 9, 2012 6:26 e m

    Vi har nog olika erfarenheter. För mig är det rent uppenbart att fd förskollärare har alldeles för mycket inflytande över uppdrag de inte förstår.

    Klart att i slutänden är det här politikernas ansvar men ingen som brinner och är engagerad i svensk skola borde ha låtit bristsituationen bli så här illa. Just i detta inlägg vänder jag mig mot folk verksamma i skolan som motarbetar försök att rädda ett helt område som riskerar att tillintetgöras. Det är amoraliskt.

   • september 9, 2012 7:42 e m

    Just i detta inlägg vänder jag mig mot folk verksamma i skolan som motarbetar försök att rädda ett helt område som riskerar att tillintetgöras.

    Vilka är det verksamma inom skolan som kan ge ämneslärarna högre betalt och för övrigt förändra? Är det inte politikerna som måste göra det. Vilka är det som motarbetar dig och dina kollegor? Och på vilket sätt! Genom att vilja ha höjda löner dom också.

    Jag förstår faktiskt inte vad du talar om!

    Varför är inte det politikerna som är i fokus? Eller universiteten som genom en ändring av sin pedagogik inte utestänger grupper som verkligen vill bli fysik och matematiklärare.

    Är det inte lite missriktat att fokusera på förskollärarna?

   • september 9, 2012 8:04 e m

    Det finns mängder av skolverksamma personer som kraftfullt uttalat sig mot satsningar på NO-lärarna trots problemet varit känt länge. Politikerna blir absolut påverkade av att andra skulle bli arga över att NO-lärarna skulle få ett rejält extra lönepåslag. LF har ju tom antytt att de skulle kunna gå i strejk för att blockera en sådan satsning.

   • september 9, 2012 8:29 e m

    Okidox!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: