Skip to content

Nyutexaminerades pedagogiska frihet

april 11, 2012

Frekar06 är en uppskattad kommentator och han visar upp en typ av engagemang som jag känner igen hos den unge Jan och en dådkraft som jag uppskattar. Jag vill dock problematisera den inställning han visar upp i detta citat från kommentarerna på Johan Kants inlägg Dags att lägga undan John Dewey:

Dewey är en del av min pedagogiska teori. Moodle som är min stora sak är uppbyggd utifrån aktivitetspedagogiken och där är Dewey en central del. Särskilt då Learning by doing. Men han har också en del som handlar om hur man ska få till ett demokratiskt klassrum med demokratiska arbetsformer, något som är väldigt viktigt för mig.

Att tala om min pedagogiska teori är inte något jag riktigt vågar trots att jag har många års erfarenhet. Rektor är skolans pedagogiska ledare och bestämmer formellt över pedagogiken. Även om rektorer sällan har tid att påverka det som sker i klassrummet så kan de bestämma kring övergripande pedagogiska ideer och de har stort inflytande över exempelvis IT och resultatuppföljning. Jämför man dessutom med andra arbetsplatser är det förvånande hur lite inflytande äldre kollegor ges på arbetsformer och metoder. Är det här en hållbar inställning?

Annonser
18 kommentarer leave one →
 1. april 11, 2012 9:35 e m

  Jan.

  Det finns de som tror att de kan förändra skolan så fort de kommer ut i stort sätt och att alla sedan ska följa efter. Det tror inte jag är en framgångsrik väg när man kommer ut som lärare i skolan. Om man ska förändra skolan som ny lärare i skolan så måste man börja i sin egen undervisning. För om man själv lyckas i sin undervisning så kommer fler lärare att haka på efterhand. Det handlar alltså om att förändra underifrån och inte ovanifrån.

  Under 2010 kom jag för första gången i kontakt med Moodle. Ca en månad senare efter att ha testat en del på gratis sidor fick jag ett e-post meddelande från en lärare som ville diskutera Moodle. Nu är vi över 20 som diskuterar Moodle och tipsar varandra om block och moduler som man kan installera i Moodle i en Facebook grupp som jag och den andre lärare som jag fick mail från startade i slutet av 2010. Sedan ca ett år har jag haft tillgång till Moodle nu via ett webbhotell. Detta har naturligtvis kommit att påverka en hel del för egen del när det kommer till utvecklingen till lärare. Så i någon bemärkelse skulle man kunna hävda att äldre kollegor haft ett inflytande över utvecklingen av både metoder och arbetsformer för min del.

  Fredrik (frekar06) .

  • april 12, 2012 7:41 f m

   Det jag vill problematisera är dina möjligheter att fritt utforma din egen undervisning som ny lärare. Kunskapsskolan har en strategi där nya lärare får färdigutformade lektionsupplägg som äldre kollega gjort. Andra skolor och rektorer gör inte så mycket men de har fortfarande rätten att tycka om din undervisning. De serverar dig väl oftast fria valmöjligheter kring de metoder någon äldre kollega berättar om men det är nog ändå deras tanke att du ska följa ganska mycket av de råd du får. När det gäller hjälpmedel så kanske du får använda moodle men de kan samtidigt ha köpt in Fronter eller något annat och anse att du bör lära dig detta och använda det i hyfsad utsträckning. Din tid kan bli en mycket trång sektor.

 2. Göran Tullberg permalink
  april 12, 2012 8:42 f m

  Fredrik!

  Moodle verkar vara ett bra sätt att utforma olika sätt att undervisa t ex på distans eller med datorstöd. Det verkar också vara ett sätt att samarbeta med lärare på avstånd, som det du har utvecklat med 20 andra.

  Då jag undervisade fanns inte moodle. För mig var samarbetet direkt med eleverna det viktigaste. Moodle går – om jag förstått rätt – ut på korrespondens via dator.

  Har jag missförstått moodle Fredrik? Jag använde datorn i undervisning bara för träning via simulatorprogram. Jag korresponderade inte med mina elever via dator.

 3. april 12, 2012 9:58 f m

  Göran.

  Att man ska ha kommunikation och samarbete med eleverna i klassrummet är helt centralt och för egen del ser jag Moodle som ett sätt att öka samarbetet och kommunikationen ännu mer. Men det finns ett flertal andra intressanta saker med Moodle än bara korrespondens. En sak som man kan göra i Moodle är att man kan få den progression som du talat en del om här i kommentarerna där eleverna måste nå en viss nivå för att de ska kunna komma vidare och de kan göra detta i sitt egna tempo på ett helt annat sätt än vad som kanske är möjligt i skolan nu.
  Dina tankar kring skolan är alltså i stort sätt fullt genomförbara här.

  Det är intressant att du nämner simulator program. Eftersom Moodle kan kopplas ihop med den virtuella världen Second Life så kan man på ett ganska enkelt sätt låta eleverna exempelvis arbeta med olika former av experiment, genetik osv. inom de naturorienterade ämnena i Second Life. Ett exempel på detta visas i filmen nedan.

  Om man tittar på de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena så kan eleverna till exempel i den virtuella världen utföra den stora vallfärden inom Islam, besöka kyrkor som är baserade på verkliga kyrkor och besöka hela buddhistiska miljöer i den virtuella världen. Det finns också moduler i Moodle för att stödja projektarbete osv. En av de saker som man håller på med nu inför släppet av nästa version i sommar är anonyma bedömningar, vilket ökar elevernas rättssäkerhet. Det finns redan idag olika sätt för självbedömningar i Moodle och man kan låta eleverna bedöma varandras arbete också om man så vill.

  Fredrik

 4. april 12, 2012 4:00 e m

  Jan.

  ”Jämför man dessutom med andra arbetsplatser är det förvånande hur lite inflytande äldre kollegor ges på arbetsformer och metoder.”

  Det är naturligtvis som så att man ska ta tillvara de erfarenheter som finns hos andra lärare. Allt annat vore orimligt. Även om man har ett sätt att undervisa på så innebär ju inte det att utvecklingen av den egna undervisningen får stanna av. Gör den det så tror jag man ska fundera över huruvida man ska vara kvar i yrket för då är man farligt ute. En av de olika faktorer som kanske har störst effekt på utvecklingen av den egna undervisningen är enligt mig att ta del av vad andra gör och har gjort i sin undervisning. Både positiva och negativa erfarenheter är värdefulla.

  • april 12, 2012 4:58 e m

   Bra inställning, nu undersöker jag ett steg djupare. Ifall rektor eller äldre kollegor tar sin utgångspunkt i andra pedagogiska teorier än de du valt ut som de du tillmäter störst värde. Är du ändå beredd att lära när det också innebär en anpassning?

   • april 12, 2012 5:47 e m

    Jan.

    Detta är en fråga som jag har funderat en hel del på. För vi får rätt många teorier och metoder som lärare vid olika tillfällen. Mitt sätt att förhålla mig till det här har kommit att se dessa olika teorier och metoder som verktyg i en verktygslåda som man kan hämta upp när man behöver dem. Och det förhållningssättet rör nog också examinationsformer av olika slag.

    Detta innebär att även de metoder och teorier som innebär en anpassning hamnar i min verktygslåda. Jag tror nämligen att desto fler metoder, teorier, idéer och erfarenheter som vi har i vår verktygslåda desto större är våra möjligheter att kunna möta alla elever efter deras förutsättningar och behov i undervisningen. Med andra ord torde svaret mot bakgrund av ovanstående bli att jag är beredd att lära även när det innebär en anpassning.

    Fredrik

 5. april 12, 2012 5:46 e m

  Jag anser det vara sympatiskt att som nyexaminerad ha en pedagogisk teori. Och skulle se att det inte bara var den som kommer ny som måste anpassa sig utan att även rektor eller äldre kollegor också gör det. Det är aldrig försent att lära sig något annat än det man hållit på med under åratal.

  • april 12, 2012 5:48 e m

   Intressant kommentar Monika!

  • april 12, 2012 7:08 e m

   En allt för färdigförpackade pedagogisk teori ser jag som en fara för den nyutexaminerade. Fredriks anpassningsbara känns däremot som sympatisk.

   Ska vi ha respekt för beprövad erfarenhet så är det inte de äldre som ska anpassa sig till de yngre. Jag skulle förstås kunna säga att alla ska lyssna på alla men det blir nog bara luddigt och floskelartat.

   När lärarutbildare vill skapa förändring av skolan mha av de nyutexaminerade så säger jag bara usch. En modern förändring förankras och hämtas ur befintliga lärare. Det viktiga är inte själva förändringsiden utan att alla är med och gör det bästa av förändringen.

   • april 12, 2012 9:51 e m

    Jan.

    Vi måste precis som du är inne på vara flexibla och anpassningsbara tror jag. Är man inte öppen för nya teorier, metoder, perspektiv, erfarenheter osv. så undrar jag om man i längden verkligen orkar med läraryrket. Ser för närvarande fram emot att få hem en bok som fysik professorn Eric Mazur har skrivit om hans metod Peer instruction.

   • april 13, 2012 5:37 f m

    Mazur är intressant och för mig som fysiklärare så är hans exempel extra roliga med perspektiv på det jag undervisar. Det finns mycket av lära av hans tankar kring att vända på undervisningen. Det är dock intressant att påpeka att redan på 70-talet så hade lärare för lägre åldrar mött mycket av liknande slag på sin utbildning. Även då kom lärare ut med en stor verktygslåda med många teorier och teoretiska undervisningsmetoder. Minst lika engagerade som du Fredrik, hippiegenerationen skulle frälsa världen.

   • april 13, 2012 6:23 f m

    Lärarutbildningen har ett uppdrag och det är att utbilda lärare så att de kan genomföra läroplanen. Om de nyexaminerade är utbildade i enlighet med de nya läroplanerna men skall anpassa sig till de lärare som är utbildade i enlighet med äldre läroplaner, blir det en smula märkligt. Vad skall vi då ha utbildningspolitiken till. Bevara det bestående! Oavsett vilket uppdrag staten ger skolan och dess lärarutbildningen är det den äldste som skall råda.

    Så, du kan säga usch hur många gånger som helst över lärarutbildare mm. Men det är ett uppdrag som vi är skyldiga att uppfylla, ingen egen mission som lärarutbildare har.

    Jo, jag känner till att den del lärare ute på skolorna använder sig av Lgr 62. Men det är som om juristerna skulle använda sig av lagar som stiftades för 60 år sen trots att det är nya lagar som gäller.

    Nej, jag menar inte att den äldste vet bäst … nyexaminerade kan komma med nya ideer och förbättra verksamheten, om man öppnar upp för det och slutar se sig själv som den enda som kan.

   • april 13, 2012 6:27 f m

    Jan

    Du har sagt flera gånger att du uppskattar min närvaro på din blogg, samtidigt som du om och om igen fullständigt misskrediterar den utbildning som jag verkar inom. Du visar ingen som helst respekt för det uppdrag lärarutbildningen har.

    Vi är inte där för att indoktrinera, förstöra eller inte visa hänsyn till skolan och dess lärare. Vi är där för att uppfylla ett uppdrag.

    Det är politikerna du skall vända dig till. Det är dom som bestämmer.

   • april 13, 2012 7:58 f m

    Jag upplevde en rent njutningsfylld period när jag gick lärarutbildningen med flera bländande bra utbildare som visade upp nya metoder på ett kraftfullt sätt. När jag kritiserar lärarutbildningen så är det för att jag vill att den ska bli bättre inte för att jag tycker den är dålig.

    Jag anser självklart att den enda delen av skolsystemet som varit entydigt negativ för skolans utveckling är SKL. Att köra över befintlig lärarkår är något som helt utmynnar från dem och alltså från politiker.

    Jag anser dock att lärarutbildningen har en tendens att övertolka uppdraget att skapa förändringsagenter i form av de nyutexaminerade. Personligt engagemang i det nya gör att det finns en färdig fälla att gå i för lärarutbildare. De krav som kommer uppifrån på er handlar om att nyutexaminerade också ska kunna hantera de nya idéerna inte att de ska vara de som driver igenom nya saker som nyanställda.

    Jag är här som tidigare kritisk mot ett område inom lärarutbildningen och positiv till den stora helheten, något att vara stolt över som utbildad lärare.

 6. Göran Tullberg permalink
  april 13, 2012 7:24 f m

  Tack Fredrik! Jag tycker de nya tankarna verkar produktiva och är FÖR dem. Tro inget annat (!) trots att jag säger att elever som undersöker och experimenterar måste möta verkligheten ganska ofta. Vi kan inte bara arbeta med simuleringar. Verkligheten måste komma in tillsamman med hjälpmedlen (simuleringarna).

  Monika! Jag tror att vi alla uppskattar dig och är kritiska mot politikerna. När jag råskäller på lärarutbildningen, så är det politikerna jag tycker sköter sig illa. Du vet att jag menar att trivsel och effektivitet MÅSTE vara mål för undervisningen. Där finns då anpassningen till den enskilda eleven och till verkligheten samt samarbetet som medel till trivsel och effektivitet.

  Jag blir ledsen om du tror att jag inte uppskattar din öppenhet och kunskap.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: