Skip to content

Göran Tullberg ryter till:

mars 5, 2012

Att vi hade 18 timmars “tvång” betydde inte att vi arbetade 18 timmar utan 40-50 timmar. Vi turades om att vara med på kvällarna till klockan 22 (tio på kvällen) när nattvakten körde ut oss. Många elever måste jobba sent med förberedelse eller uppföljning (t ex rapporter).

Men mitt argument är.:

LÄRAREN VET BÄST! LÅT HONOM (HENNE) SKÖTA SITT! SE TILL ATT POLITIKER, REKTORER, BYRÅKRATER OCH ANNAT LÖST FOLK SOM FÖRSVÅRAR LÄRARENS JOBB FÖRSVINNER! DE ÄE I VÄGEN!

PS Jag påpekar att jag är mycket noggrann med att innehållet ska definieras av den som betalar skolan men med det som grund så känns skolans stora problem att okunnigt folk kastar sig in i skolan med de mest tokiga utgångspunkter.

Annonser
42 kommentarer leave one →
 1. mars 5, 2012 4:29 e m

  Generaler vet också bäst om krigföring….men…..

  • mars 5, 2012 6:44 e m

   Det ska vara någon annan som bestämmer om det är nödvändigt att starta krig. Skolan ska skötas av lärare och i och för sig tycker jag inte att behovet av skola behöver diskuteras men jag tycker att skolans innehåll ska definieras utifrån.

 2. Göran Tullberg permalink
  mars 6, 2012 9:56 f m

  Bra Jan.

  För första gången hörde jag oppositionen och regeringen tala om behovet av jobb för ungdomar. Jag tror elever behöver höra vad jobben finns.

  Religion, filosofi och historia i all ära, men jobben finns inte där. Vi måste ge eleverna upplysningar om vad framtiden fordrar av deras utbildning. Det måste öppnas ett fönster ut till (den ofta bistra) verkligheten.

  • mars 6, 2012 1:20 e m

   Ja, jag brinner för framtidens tekniska utbildning och kanske kallar de sig inte ingenjörer och kanske flyttas fokus från varor till tjänster. Framtidens internationella konkurrenskraft byggs utifrån teknik/IT kunnande. Då kan förstås naturvetenskaper vara oerhört centrala och humanistiska ämnen ha en viktig funktion men vi får inte glömma bort hur resurserna ska kunna strömma till oss.

  • mars 6, 2012 11:02 e m

   Göran,

   Det är nonsens att påstå att det inte skulle finnas arbeten inom humaniora. Det vi har sett inom den tekniska och naturvetenskapliga sidan är snart ett faktum också här. De svarta molnen tornar upp sig allt mer. Men hur allvarlig situationen faktiskt kommer att vara inom ett antal år på svensk arbetsmarknad överlag vill politikerna inte tala om. Situationen inom humaniora och samhällsvetenskap har inte uppmärksammats i pressen därför att den inte är akut för närvarande. Men det kommer den bli relativt snart. Det kommer varken finnas arbetskraft tillräckligt inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap eller teknik.

   Detta har man vetat under många år då man enkelt kunnat se detta i befolkningspyramiden, men det är ingen politiker som än så länge vågat tala klarspråk i frågan. Men alla vet vad som kommer hända. Vi kommer gå ifrån arbetslöshet till brist på arbetskraft. Detta kommer behöva hanteras. Och det kommer behöva hanteras snarast. För utmaningarna framöver är enorma (även om våra politiker försöker tona ner dessa utmaningar).

   • mars 7, 2012 6:22 f m

    Jag tror att du drar allt för långt gående slutsatser av den demografiska utvecklingen. Vi har en automatiseringstrend som rent teoretiskt skapar ett minimalt arbetskraftsbehov. Hur vi människor hanterar dessa möjligheter och risker är mycket mer avgörande. Det finns förstås skräckscenarion ”där den som inte arbetar ska heller inte äta” och stora mängder människors kompetens inte räcker till för att det ska försörja sig.

    I den framtida världen hoppas jag att Sverige står sig i konkurrensen så att vi slipper uppleva exempelvis det grekerna upplever med att omvärlden dikterar villkoren.

   • mars 7, 2012 9:55 e m

    Jan,

    Det är ingen tvekan om att Sverige har en god ekonomi. Men dessvärre ser inte situationen bra ut om tittar i befolkningspyramiden där allt färre kommer att arbeta och allt fler går i pension. Detta vet vi med säkerhet. Men våra politiker vill inte tala öppet om det. För skulle de göra det så skulle de tappa väljare.

  • mars 7, 2012 9:42 e m

   Religion, filosofi och historia i all ära, men jobben finns inte där. Vi måste ge eleverna upplysningar om vad framtiden fordrar av deras utbildning. Det måste öppnas ett fönster ut till (den ofta bistra) verkligheten.

   Kanske dessa behövs för att förstå vad de ser när de tittar ut genom fönstret …

 3. Göran Tullberg permalink
  mars 6, 2012 10:02 f m

  Bertil!

  Du har varit rektor eller motsvarande. Jag hävdar att jag aldrig behövde någon rektor för mitt jobb. Jag förstår om du inte accepterar med tanke på dina erfarenheter.

  Men tänk efter en gång till. rektor behövs inte för en grupp kunniga lärare som själva lätt klarar scheman. Om de dessutom får koncentrationsläsning, så behövs inga vikarier.

 4. Henrik Karlsson permalink
  mars 6, 2012 5:40 e m

  Grymt insiktsfullt och moget!
  Volvoarbetarna ska bestämma vilken färg bilarna ska ha, gruvarbetarna ska bestämma var vi ska leta järnmalm, sjökaptenerna ska bestämma vilka hamnar som ska anlöpas…….

  Härligt med denna anarkistiska inställning! Varför ska riksdagen fatta beslut om lagar? Det kan väl varje medborgare göra! Varför ska staten bestämma om jag ska betala skatt?? Det tycker jag vare medborgare ska göra! Dom är högst kompetenta att avgöra hur mycket som dom har råd att betala…!
  Hur tänker ni kring läraryrkets status med ert resonemang?????
  Koncentrationsläsning?????
  Jag funderar på allvar att gå med http://www.ufo.se

  • mars 7, 2012 6:40 f m

   Viktig kommentar! Den som följt bloggen vet att jag anser att skolans innehåll ska definieras utifrån. De vet att jag anser att det är politiker som har yttersta ansvaret även om experter bör formulera åt dem.

   Jag vet av tidigare inlägg att Göran i första hand engagerar sig i mot petandet i undervisningens genomförande. Jag hoppas att han åtminstone delvis håller med om att innehållet inte är något vi har rätt att bestämma som vi vill på varje skola.

 5. Göran Tullberg permalink
  mars 7, 2012 9:08 f m

  Henrik!

  Det finns kompetensområden för lärare och andra kompetensområden för politiker. Det finns ett ord ”ministerstyre” för ett gränsöverskridande. När en minister talar om att ”katederundervisning” skall ersätta lärarens varierade undervisning så visst är det fel!

  Du skriver en massa nonsen om att en gruvarnbetare skall prospektera för hundratals miljoner kroner och att volvoarbetarna skall bestämma färger på bilar. Det har ingenting med lärarnas anpassning till enskilda elever att göra.

  Läraren är närvarande där undervisningen sker (eller motsvarande för distansundervisning). Han eller hon och INGEN ANNAN kan anpassa undervisningen till elevens förutsättningar! Förneka det Henrik! Så är det och det bör du tänka över.

  Läraren har det ämneskunnande och den erfarenhet som behövs för att planera, genomföra och utvärdera undervisning. REKTORER OCH POLITIKER HAR INTE DE KUNSKAPERNA ELLER DEN ERFARENHETEN som fordras. De skall inse det och även du bör inse att så är det. Tänk efter!!!

  De skall inte lägga sig i den undervisning en erfaren och kunnig lärare utför. DE är i det fallet helt inkompetenta och om DE lägger sig i, så är det en belastning för läraren. Bara en gång har en rektor lagt sig i mitt arbete. Det resulterade i att jag tvingades anmäla honom för att nonchalera de säkerhetsbestämmelser som gäller för laboratoriearbete.

  Han kallades omedelbart upp till länskolnämnden och fick en föreläsning om säkerhet vid laboratoriearbete. Han kallade mig förrädare, men mitt ansvar står för eleverna. Rektorer vill jag helst slippa och de brukar inte lägga sig i mitt arbete.

  Under många år har jag och kollegor arbetat utan rektor. Vi lade grunden för ”högskolleingenjörer” som inte existerade tidigare. Efteråt kom vi in under högskolan och fick en rektor. Det innebar sämre lokaler, sämre arbetsförhållanden att vi gradvis förlorade våra pengar som vi jobbat ihop. Så småningom tog de 52% av de medel vi haft tidigare.

  Sanningen är att politiker, rektorer och en dyr och ökande byråkrati hindrar lärarlag att arbeta efter de lagar och de mål som rikspolitiker ställt upp och att de plundrar skolan.

  Jag vet! Jag har arbetat både med och utan byråkratin. Vad vet du? Berätta om dina erfarenheter och sluta prata om billackerarae – de är inte relevanta i sammanhanget!

 6. Göran Tullberg permalink
  mars 7, 2012 4:39 e m

  Henrik Karlsson! Vart tog du vägen?

  Just nu kritiseras kommunpolitiker för att ändra på de mål som riksdagen satt. De förvränger och sänker kraven.

  Henrik! Vill du att skolan skall ha samma mål i hela landet eller 295 olika?

  Svara gärna! Ditt angrepp på mig var oförsynt och ogenomtänkt.

 7. Henrik Karlsson permalink
  mars 7, 2012 6:28 e m

  Ursäkta mitt långa frånfälle! Jag har haft fullt upp med engagera mig i elevernas måluppfyllelse, rektorer, förälder vars barn blivit kränkt av en lärare. Förmodligen har jag lagt mig i saker jag inte har med göra!
  Mina rektorer har ett uppdrag att vara pedagogiska ledare, då ingår att lägga sig i, stötta och utmana. Samtliga mina rektorer har lång lärarerfarenhet så dom är högst kompetenta och besitter både erfarenhet och kunskap i läraryrket.
  Politiker ska tala om vad skolan ska ägna sig åt, mål mm. Hur det görs är verksamhetens ansvar. Jag håller till fullo med att vi har en klåfingrig minister som gärna skulle göra copy paste på sin egen skolgång.

  Om jag tycker att sveriges skolor ska arbeta med samma mål så tycker jag det. (Sverige har 290 kommuner)

  Ja, Göran mitt inlägg var nog lite oförsynt! Ber om ursäkt för det! Men ditt inlägg var så extraordinärt så jag snudd på chockades över att man på fullt allvar kan argumentera för att lärare ensamma ska styra undervisningen och att inga andra ska lägga sig i! Har aldrig hört ngn uttrycka den åsikten så tydligt! Funderar fortfarande på om några andra yrkesgrupper inom andra samhällsinstitutioner skulle kunna resonera på samma sätt?!?!

  Tack Jan för att du tyckte mitt inlägg var viktigt 🙂

 8. Henrik Karlsson permalink
  mars 7, 2012 8:49 e m

  Göran Tullberg! Vart tog du vägen?

 9. Göran Tullberg permalink
  mars 8, 2012 4:14 f m

  Tack för svaret Henrik.

  Politiker lägger sig inte i hur läkare opererar (om det inte går snett), inte heller i hur höjdhoppare tränar eller hur företagare utvecklar sitt företag.

  Rektorer har normalt inte lärarens ämneskunskaper. Hur skulle jag som kemilärare få något stöd av en präst eller en kapten vid infanteriet som är min rektor. Lägger de sig i mitt jobb, så kommer jag att ”sätta dem på plats” hur snälla de än är. De har (1) inte kompetens i mitt ämnesområde, (2) inte min erfarenhet och viktigast av allt: (3) de är inte där och känner inte elevernas förmåga behov eller hur deras utveckling fortskrider.

  Du är kanske ny i lärarjobbet, men du hade haft mer nytta av en eller två verkligt rutinerade lärare som hade sitt tjänsterum vid sidan av ditt och som du samarbetade med. Ni bildar ett lag med fasta elever, så att ni slipper byta både elever, ämne och lokaler stup i ett. Springa trappa upp och ned, leta efter elever som kommer sent eller dröjer i korridorer.

  Jag har jobbat med samma elever varje dag utan störningar av 18 andra ämnen och 13 andra lärare och utan ständiga avbrott (som du utsätts för). Jag, mina elever och mina kollegor har skött oss själva och haft egna lokaler och egna tjänsterum, eget pentry för oss alla elever och lärare. Vi har vuxit samman och trivts.

  Jag har aldrig haft behov av någon rektor eller några kommunalpolitiker. Vi har följt de skolagar som riksdagen utfärdat och utan svårighet nätt de mål som ställts upp av regering och risdag med råge.

  Var och en av oss har dessutom forskat och fått anslag för det. Vi har fått anslag för att resa till en rad olika länder för att träffa kollegor där. Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, USA. Det finns massor av pengar till högre lärarlöner och till utbildning av lärare.

  Men kommunpolitiker, rektorer, vicerektorer och hela hopen av byråkrater som utan att ha ämneskunskaper, kännedom om hur utbildning eller ENS VARIT NÄRVARANDE lagt sig i vårt jobb har år för år ”snott” våra pengar. Lärarna har förlorat mer än 30% av sin forna lön och blivit marionetter utan inflytande.

  TÅL INTE DET! RYT TILL! TÄNK EFTER OM DU VERKLIGHETEN BEHÖVER IRRA RUNT I TRAPPORNA OCH BYTA ÄMNE OCH KLASS VAR FYRTIONDE MINUT!

  • mars 8, 2012 4:29 f m

   Du talar som en man som snart spricker. Du förordar ensam är stark-principen, Göran, och den håller så länge skutan kan gå. Problemet är att alla lärare inte är så kraftfulla som du
   utan vanliga, ibland jagsvaga, individer. Samarbete behövs och tyvärr behövs ledare av en verksamhet också.

   Du talar om lärares ämneskunskaper. Du har själv skrivit förut att de har kraftigt försämrats
   men nu ska dessa lärare ta kommandot enligt dig. Nej, Göran, den här gången röt du för högt.

 10. mars 8, 2012 10:00 f m

  Det här med samarbete mellan lärare är ett viktigt perspektiv i denna diskussion.

  Det finns otroliga mängder av situationer där en rektor med för låg kompetens beordrat fram samarbete mellan kollegor som haft lite utbyte av varandra och samtidigt försvårat givande samarbeten mellan kollegor vars utbyten varit avgörande för att underlätta deras arbete.

  Jag håller inte med Göran i hans kamp mot alla rektorer men känner en stor olust över att det finns rektorer utan pedagogisk kompetens som ändå har ett formellt pedagogiskt ledarskap som de försöker leva upp till genom att verka väldigt aktiva. Det känns också olustigt med rektorer som spenderar mesta tiden i möten på kommunkontoret och sen utan att haft insyn i verksamheten ska komma tillbaka och agera pedagogiska ledare. Det blir en helt omöjlig roll.

 11. Henrik Karlsson permalink
  mars 8, 2012 7:29 e m

  Bäste Göran!
  Jag är inte ny i läraryrket! Jag vill inte ha lärare som har sina tjänsterum bredvid mitt! Det finns inga elever där! Jag är grundskolechef och arbetar i ett kommunhus! Dessutom är jag Ma/No lärare åk 4-9! Jag hade arbetat som lärare i 5 år innan jag klev in i den ”onda” yrkeskategorin rektor! Vet inte om det räcker för att betraktas som erfaren! Alla mina 12 rektor har lång erfarenhet av läraryrket! De besitter även ämneskompetens!!!!!! Jag förstår inte vad du argumenterar för egentligen!
  Efter en kort analys av dina inlägg kan jag konstatera att du bör starta en egen skola, organisera den som du vill med de elever som du vill! Det finns bara en problematik med den lösningen. Du skulle då bli skolledare/rektor/skolhuvudman! Så jag skulle rekommendera att du blev egen företagare med dig själv som chef och dig själv som enda anställd! Då skulle du bli nöjd och inte ha ngn annan än dig själv som styrde och ställde , varken präster eller kaptener skulle rubba dina cirklar!

  • mars 9, 2012 8:37 f m

   Den situation du beskriver låter oerhört positiv. Jag har oerhört många positiva erfarenheter av rektorer med fötterna rejält i läraryrket som samarbetar med sina lärare. Jag ville lyfta Göran Tullbergs ståndpunkt för att vi har en sorglig situation på många skolor med rektorer med antingen alldeles för lite pedagogisk kompetens eller för lite tid för att lyssna av vilka sorters pedagogik som används i deras skola. Det pedagogiska ledarskapet blir då bara yta eller ännu värre ett styrande med ögonbindel.

   I Görans milt sagt radikala tankar finns ytterligare en viktig aspekt. Vi talar så mycket om samarbete men uppifrån finns det en förkärlek för oerhört breda samarbeten med lärare som ligger långt ifrån varandra och teman som ska omfatta hela skolan. De mycket enklare och effektivare samarbeten och sammanhållna fördjupningar som kan ske mellan lärare och ämnen som ligger nära varandra glöms bort och ges usla förutsättningar.

 12. Göran Tullberg permalink
  mars 9, 2012 7:12 f m

  Henrik!

  Om en rektor skall vara pedagogisk ledare i 19 olika ämnen, så skall h*n ha utbildning och erfarenhet i 19 olika ämnen. En rektor kan ha utbildning och 5 års erfarenhet i religionskunskap. Det räcker ändå inte för att vara pedagogisk ledare i kemi, matte, svenska, egelska o s v.

  Det måste du förstå! Rektorer kan aldrig någonsin bli pedagogisk ledare för lärare i 19 olika ämnesområde. Rektorer kan aldrig bli pedagogiska ledare annat än till namnet.

  Dessutom är rektorer inte närvarande där undervisnigen sker. Det måste vara ett absolut minimum att rektorn känner eleverna, deras framålskridande och deras svårigheter för att vara pedagogisk ledare.

  Som rektor behärskar du inte ämnena och vet ingenting om undervisningen i lärosalar. Du vet för litet för att leda erfarna lärare! Ta till dig det! Du räcker inte till!

  • mars 9, 2012 7:40 f m

   Dags att skap the Goran Tullberg Primary et Secondary School and University.

   Chairman: Göran
   Head of school: Göran
   Teacher: Göran
   Evaluator: Göran
   Decision maker; Göran

 13. Göran Tullberg permalink
  mars 9, 2012 7:39 f m

  Jan!

  Jag tycker inte illa om alla snälla välmenande rektorer. Men i en effektivt organiserad skola behövs de inte.

  Problemet är att hela skolorganistionen har överbyråkratiserats. Det är kravet på ledning uppifrån som drivits in absurdum. Det finns statliga ledare, samordnare och kontrollanter, sedan finns det kommunala ledare ett par tre ovanpå varandra. Under dem finns områdeschefer, skolchefer, rektorer och vicerektorer.

  Alla utfärdar sina mål och sina regler.Värst av allt är de ynglar av sig. En rektor vill ha vicerektorer. De blir två, tre och fyra, men de uträttar inte mer än om det är en. Detsamma gäller inom kommunen. En ledare ökar sin status genom att tillsätta underledare.

  SKOLAN ÄR ÖVERBYRÅKRATISERAD. Byråkratin kostar många tiotals miljarder som tagits från lärare och elever. Du vet väl att lärare förlorat lön och inflytande just för att kommunala skolledare (lager på lager) och rektorer av olika slag har tagit deras löner från dem.

  Jag har jobbat utanför den svären innan den vuxit till sig. Det innebär mer pengar och större frihet och ansvar. Vi måste ha bort överbyråkratiseringen.

  BYRÅKRATIN VÄXER! DEN VÄXER OCH VÄXER.

  Det räcker med en enkel statlig ledning och kunniga lärare. Vi behöver inte denna enorma byråkrati.

 14. Göran Tullberg permalink
  mars 9, 2012 8:04 f m

  Bertil!

  Det är just vad som händer. Vi får svaga lärare. De tar vad de får och det innebär att de ofta undervisar i ämnen de inte behärskar för att en rektor vill fylla en tom schemaruta.

  Det är inte några enstaka fall. I matematik är det mer än hällften av lärarna som är inkompetenta, men som lyder rektor och tvingas göra bort sig i ett ämne som de behärskar sämre än eleverna de undervisar.

  Det är vad utredningar visar och det är därför regeringen satsar miljarder (3,5 miljarder om jag minns rätt) på utbildning av matematiklärare. Det finns i själva verket en brist på dem och en ännu större brist i fysik och kemi. De kunniga lärarna har schappat till andra yrken och inga nya komer till.

  VET DU DET? MÅSTE JAG LETA RUBRIKER PÅ WEBBEN FÖR ATT BEVISA DET?

  Jag har sett det komma under mina år som lärare. Jag har upplevt början på sammanbrottet.

  De som måste vara starka och stå upp för lärarna är de som är starka och orädda. Jag förstår att många lärare nu är kuschade, rädda och svaga inte vågar och kan. Men jag har dels erfarenhet från en tid då lärarna inte var förtryckta och hunsade som nu och som pensionerad står jag fri från represalier.

  Bertil! Som rektor förstår jag att du är emot ökat inflytande för lärare på rektors bekostnad och ännu mer att den kostsamma överbyråkratisering som kostar lärare 30% lönesänkning och mistat inflytande rivs bort.

  Vi har olika inställning! Jag kämpar för ökat lärarinflytande, Du kämpar för rektorer som är en del av den byråkratisering som pressat lärarlöner och berövar lärare inflytande.

 15. Göran Tullberg permalink
  mars 9, 2012 8:11 f m

  Bertil! Läs vad jag skrivit till Henrik. En rektor kan aldrig vara pedagogisk ledare annat än till namnet.

  Ditt inlägg ”Dags att skap the Goran Tullberg Primary et Secondary School and University.” var ovärdigt. Det visar att du saknar argument.

  Om du hade velat föra en vetig diskussion, så hade du inte kommit med oförskämdheter.

  • mars 9, 2012 8:30 f m

   Ein bisschen Aufgelegtheit, bitte!

   • mars 9, 2012 9:29 e m

    Ein wenig Selbsterkenntnis benötigt würden.

    Jag tycker det känns som att du försvarar rektorsrollen så kraftfullt av ytterst tveksamma skäl. En rektorsroll som omfattar så många ämnen och så många olika slags didaktiska överväganden känns inte som en bra grund för en pedagogisk ledare. Det är nu rätt länge sedan Ference Marton genomförde flera vetenskapliga resonemang som visar att innehållet påverkar pedagogiken riktigt mycket. Ingen har kommit med några hållbara invändningar så det känns som en etablerad del i mänsklighetens kunskapsbank.Det kanske borde vara dags att analysera vilka förutsättningar som behövs för den som ska vara pedagogisk ledare.

 16. Göran Tullberg permalink
  mars 9, 2012 10:11 f m

  OK, men du bör tänka dig för innan din brist på behärskning spårar ur. Har du något vettigt argument, så för fram det.

  Mina argument:

  (1) Lärare i ämnet är de självklara pedagogiska ledarna i ämnet.

  (2) Byråkratin ökar och försvårar lärarnas arbete.

  (3) Byråkratin har ”stulit” medel från lärarnas löner och elevernas utrustning.

  (4) Byråkratin måste bantas. Rektorer behövs inte. En kunnig lärare är en bättre ledare än rektorer och kommuntjänstemän. Riksdagen och regeringen + kunniga lärare räcker och fungerar bättre än detta myller av byråkrater.

  ARGUMENTERA MOT DET I STÄLLET FÖR ATT TAPPA HUMÖRET!!!

 17. Henrik Karlsson permalink
  mars 9, 2012 6:34 e m

  Göran!
  Med ditt resonemang så är världen full av pedagoger!
  Är ngn som läst sociologi pedagog i sociologi?
  Är civilingenjören i maskinteknik pedagog!
  Med ditt resonemang är den som har flest akademiska poäng i ett ämne den som är den duktigaste pedagogen!
  Hur många ämnespoäng behövs innan man inte behöver en chef!
  ”Pedagogik är läran om utbildning, framför allt av barn. Ibland avses strategier och tekniker för undervisning; den akademiska termen för detta är dock didaktik. En mer snäv definition av pedagogik är att det är läran om undervisningen i ett sociologiskt eller kulturellt perspektiv, särskilt med avseende på individens och samhällets påverkan på varandra samt utbildningens mål och syfte. Som akademisk disciplin är det ett tvärvetenskapligt ämne som bl a innefattar allmän psykologi, ledarskap, organisationsteori, kunskapsteori, intelligensforskning, filosofi och sociologi. De filosofiska grunderna för utbildning och pedagogik studeras i pedagogikens filosofi.”
  Du är förmodligen, tack och lov ganska ensam om dina åsikter.
  Dina analyser och åsikter är så skruvade så jag funderar på om du skriver det du gör som ett practical joke eller som en del i en konstinstallation! Är det så, har du lyckats! Är det inte så utan att du är allvarlig i dina åsikter så blir jag bara beklämd och sorgsen utifrån att jag tycker att de flesta lärare gör en heroisk insats varje dag. Det finns oerhört duktiga rektorer som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska nå målen! De föreställningar om hur elevers lärande ska optimeras och din syn på demokrati gör mig illamående och är förmodligen den främsta katalysatorn för läraryrkets sjunkande status!

  • mars 9, 2012 6:52 e m

   Henrik:

   ”Som akademisk disciplin är det ett tvärvetenskapligt ämne som bl a innefattar allmän psykologi, ledarskap, organisationsteori, kunskapsteori, intelligensforskning, filosofi och sociologi. De filosofiska grunderna för utbildning och pedagogik studeras i pedagogikens filosofi.”

   Ja, pedagogik är allt och inget. Det är dess svaghet.

   • Henrik Karlsson permalink
    mars 9, 2012 6:56 e m

    …och möjlighet!

   • mars 9, 2012 11:43 e m

    Pedagogik är läran om läroprocesser i korthet. Och vi lär oss inte bara i skolan eller i en undervisningssituation. Didaktik är läran om undervisningsprocesser, i korthet.

    Pedagogik är inte allt och inget. Dessa områden du nämner Bertil behandlas endast utifrån lärandet/inlärningen och utbildning – och inget annat. Vad lär man sig av historien, vad lär man sig och vilket lärande är möjligt genom de olika filosofierna som påverkar hur utbildningen organiseras, hur lär man sig genom att ingå i olika grupper, vilken typ av kunskap kan vi och skall vi erövra och på vilket sätt.

    Pedagogik ger sig inte ut för att vara en panteori eller som hoppar från det ena området till det andra och inte vet vart det hör hemma.

    Det är en styrka att pedagogiken behandlar lärandet/inlärning inom så många områden. Vi lär oss under hela livet i olika sammanhang mm.

   • mars 10, 2012 6:22 f m

    Pedagogik är ett hantverk, som Torsten Husén en gång tillstod. De små bitar man lånar från andra ämnen är oftast grunda och lätt anpassade till lärandet. Det blir en mosaik, där varje del visserligen är viktig, men ingalunda bidrar till något djup.

    Monika, du säger att vi lär under hela livet. Det är riktigt. Det sker då på ett omedvetet plan
    och med automatisk bearbetning i hjärnan. Det är också en form av lärande och jag hoppas
    att lärarutbildningen har hunnit fånga upp den intressanta delen av mänskligt beteende i sin undervisning. Faran med att försöka hålla så många discipliner i sitt huvud som pedagogik säger sig göra gör ju att en och samma lektor, och än mindre adjunkt, kan ha mycket svårt hålla sig ajour med.

    Forskningen är samhälls- och skolfrånvänd. Den saker är klar. Det har jag visat i flera inlägg på min blogg.

   • mars 10, 2012 8:37 f m

    Faran med att försöka hålla så många discipliner i sitt huvud som pedagogik säger sig göra gör ju att en och samma lektor, och än mindre adjunkt, kan ha mycket svårt hålla sig ajour med.

    Det håller jag med dig om! Lärarutbildare kan inte vila på sina tidigare kunskaper utan måste hela tiden lära nytt 🙂

  • mars 9, 2012 10:09 e m

   Jag hävdar att det finns pedagogisk forskning som visar att innehållet påverkar pedagogiken markant och oroas över detta inte kan få styra forskning och skolorganisation mer. Drömmarna om att istället göra pedagogik till något totalt övergripande in på alla möjliga domäner känns felriktade.. Pedagogik kommer då att bli totalt urvattnat och sakna substans. Jag hoppas att vi lämnar den sortens återvändsgränder.

   Göran Tullbergs tankar är absolut skruvade men han har i tidigare inlägg gett exempel på hur det han föreslår blivit lyckosamt. I för sig ingen argumentation som låter sig generaliseras men synen på pedagogik som något likformigt oavsett lärare, ämne och elever har bara visat usla resultat. De perspektiv Göran öppnar visar på många möjligheter och gör mig inte alls beklämd även om jag absolut inte tror att det är realistiskt att börja införa hans idéer överallt.

   • mars 9, 2012 11:51 e m

    Det finns mycket spännande pedagogisk forskning, som kanske inte är tillämpbar i skolan eller i en undervisningssituation, men som genererar kunskap som kan få oss att förstå världen utanför skolämnen och skolbyggnaden.

    Det finns ingen anledning varför den typen av den pedagogiska forskningen skall upphöra. Snarare är det den didaktiska och ämnesdidaktiska forskningen som skall utökas. Den som kan tillämpas!

   • frekar09 permalink
    mars 10, 2012 9:44 f m

    Jag håller med Monika. Det finns ingen anledning att den forskningen ska upphöra. Pedagogik handlar om så mycket mer än det som specifikt är riktat till skolan. Pedagogik handlar om lärande. Lärande sker både i och utanför skolan. Därför är det oerhört centralt att pedagogiken inte är något som begränsar sig till skolan.

 18. TinaTe permalink
  mars 9, 2012 10:29 e m

  2.6 REKTORNS ANSVAR
  Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av
  en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen
  i förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och
  som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat
  och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
  • utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas
  önskemål
  och val av kurser och att återvändsgränder i studiegången undviks,
  • lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter
  elevernas
  skiftande behov och förutsättningar,
  • skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
  • utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla
  kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra
  lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska
  hjälpmedel,
  • undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever
  som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta,
  • eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad
  introduktion
  i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att formulera mål
  för sina studier,

  GY-11

  Man kan ju i och för sig tycka vad man vill…. och skriva hur stora bokstäver man vill…. men det finns ju faktiskt styrdokument att förhålla sig till…

  • mars 10, 2012 8:57 f m

   Ytterligare ett intressant perspektiv. Förändringarna i skollagen gör att rektorsrollen på många skolor bör förändras i den riktning som Göran efterlyser. Den pedagogiska ledaren måste ha kännedom om hela det pedagogiska området dör dialoger med alla lärare och uppföljning av resultat på pedagogiska åtgärder. Göran är radikal och går mycket längre ån gällande lagar men hans tankar pekar ut den riktning många förändringar behöver ha.

 19. Göran Tullberg permalink
  mars 11, 2012 9:11 f m

  Pedagogen var ursprungligen i antiken den slav som följde eleven till skolan.

  Pedagogiken i dag är det som leder eleven till kunnandet. Det är de många olika vägar som leder till kunskapen. Många effektiva och spännande andra ineffektiva och uttråkande.

  Som lärare måste man pröva sig fram från de ofta bristfälliga grunder som lärarutbildningen givit. Det tar år att bli erfaren, men det går snabbare om man (1) får hjälp av elever och erfarna kollegor (2) är självkritisk.

  Mina bästa pedagogiska metoder har kommit efter 5 á 6 år. Jag fick forskningsanslag för att låta studenter helt självständigt utforma och leda forskningsinriktade laborationer. det är ingen idé som läcks första året, men det fanns redan tidigare i USA och det finns nu bortåt 200 universitet och college i USA som undervisar så.

  De elever som kom ut startade samarbete och effektiviserade laboratorierna. Industrier ringde och sa: ”Vi anonserar inte längre efter ingenjörer, vi ringer er, ty ni har de bästa.

  Jag lät elever ta över mina ”katerundervisningar” som då var inledningar till övningar. Det blev ett pedagogiskt lyckokast. Dels var eleverna mer intresserade av vad kompisen hade att framföra och sättet de gjorde det på. De konkurrerade och sporrade varandra tills deras ”katederundervisningar” betydligt överglänste vad jag kunde åstadkomma.

  Det finns gott om spännande nya pedagogiska grepp. Samarbete med elever (som själva är med) och erfarna kollegor ger genvägar, men erfarenhet och självkritik skall finnas.

Trackbacks

 1. Humaniora och arbetstillfällen « Fredriks blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: