Skip to content

Minska möjligheten att välja bort skolan

november 17, 2011

Jag har haft elever från små gulliga friskolor, tidigare hemundervisade elever och de klarade inte det vanliga samhället, skolan när det var enda alternativet. Vi behöver vuxna som fungerar ihop och då måste barnen få öva det. Vi ska öka toleransen i skolan men minska möjligheterna att ställa sig utanför skolan och samhället.

Annonser
5 kommentarer leave one →
 1. november 17, 2011 8:10 f m

  Jan.

  Det där med hemundervisning är rätt intressant. Det man gjorde i den nya Skollagen var att införa hårdare krav för att man skulle bevilja hemundervisning. Men föreningar och olika former av aktivister för hemundervisning är inte alls glada och de har också i sina remissvar framfört att Ds 2009:25 (som är förslaget om skärpta krav om hemundervisning) inte är förenlig med nu gällande Europakonvention om mänskliga rättigheter. De hänvisar till första tilläggsprotokollet andra paragrafen i Europakonventionen som har ställning som svensk grundlag där man kan läsa (SFS 1994:1219):

  ”Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan
  påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att
  tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med
  föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

  En rimlig följd av detta borde vara att man kommer dra ett eller några pilotfall genom det svenska rättsväsendet och ner för prövning till Europadomstolen. Om så skulle ske och Sverige fälls, vilket inte är möjligt att utesluta, så kommer man tvingas ända Skollagen. Min gissning är dock att det här kommer ta flera år då det först ska igenom vårt rättsväsende och sen igenom en Europadomstol med handläggningstider på flertalet år. Här finns ett av remissvaren som just belyser frågan om förenligheten mellan Europakonventionen och lagstiftningen kring hemundervisning:

  http://www.rohus.nu/remissvar/bilagor/bilaga%202%20%E2%80%93%20Hemundervisning%20och%20Europakonventionen.pdf

  Frekar06 (Fredrik)

  • november 17, 2011 8:23 f m

   I USA har de drivit religionsfriheten så långt att föräldrar kan hitta på de mest hemska saker för sina barn i religionens namn. Intressant perspektiv du tar upp för det är absolut så att vi påverkas av europeiska lagar och regler. Sen vill jag som europamedborgare gärna se att dynamiskt Europa där vi i alla länder värnar barnens rätt att få många livsmöjligheter framför föräldrarnas rätt att styra in dem åt ett visst håll.

   Du hade en länk till en artikel om Plymouthbrödernas Laboraskola i en tidigare kommentar. Deras förkastliga verksamhet kan vara ett exempel på att den citerade europakonventionen fått för mycket genomslag i vårt samhälle.

   • november 17, 2011 9:03 f m

    Jan.

    Det du har i fallet med Plymouthbröderna är faktiskt en situation där man inte kan tillämpa religionsfriheten. För religionsfriheten omfattar inte någon rätt att bedriva skola.

    Dessutom så är det så att även om man nu skulle komma fram till att den här religionsfriheten omfattar rätt att bedriva skola så funkar det inte i alla fall eftersom friheten stannar där man inskränker eller kränker någon annans frihet och mänskliga rättigheter.

    I det här fallet är det uppenbart att Plymouthbröderna både kränker censurförbudet i grundlagen och yttrande- och tryckfriheten såsom de anges i Europakonventionen.

 2. november 17, 2011 8:53 f m

  Jan.

  Det stora problemet är inte att Europakonventionen har fått för stort genomslag utan snarare att Europadomstolen inte fungerar som den är tänkt. Det har blivit en allmän klagoinstans istället för en domstol som värnar om de mänskliga rättigheterna. Det folk inte har förstått uppenbarligen är att kraven för att överhuvudtaget kunna få prövning i den här Europadomstolen är högt satta.

  För det första måste fallet röra ärenden som Europakonventionen är tillämpbar på, dvs. det måste specifikt röra sig om misstänkta brott mot mänskliga rättigheter. För det andra så måste man ha uttömt alla juridiska möjligheter här hemma innan man kan vända sig till Europadomstolen för att få sin sak prövad. Det är alltså en rättsprocess på många år som väntar om man ska föra sin sak så långt som till Europadomstolen.

  Det här får som konsekvens att de fall som verkligen skulle behöva prövas i domstolen får vänta i ofta flera år på att överhuvudtaget komma upp, vilket är helt orimligt ur perspektivet rättssäkerhet. Antalet klagomål är så stort att handläggningstider på mellan fem och åtta år föreligger för närvarande i många mål. Frekar06

 3. Göran Tullberg permalink
  november 17, 2011 9:00 f m

  Fredrik har gjort en bra sökning av läget i fråga om barns rätt till anpassad undervuisning.

  Jag citerar:”Den ”sociala träning” som sker i skola är i praktiken ”jämnårigorientering”. Den
  kommer alltid att göra många elever till förlorare på olika sätt. Den kan aldrig, enligt
  vår pedagogiskt-filosofiska övertygelse, uppnå Läroplanens kvar på social utveckling
  hos ens en majoritet av eleverna.” (Slut citat)

  Undervisningen måste anpasssas till eleven, inte till religiösa rörelser som Plymouthbröderna. ”Jämnårigorientering” måste självklart upphöra. Målen – ingenting annat – skall styra undervisningen. Jag har svårt att tro att Plymouthbrödernas mål överensstämmar med läroplanens. Undervisningen skall vara konfessionslös och vetenskapligt grundad.

  Till syvende och sist hänger kvaltén på lärarna. Det bör finnas lag på att endast i ämnet fullt kompetenta lärare får undervisa. I det läget kommer den helt undermåliga skola vi nu har inte att räcka på långa vägar. Vi får då äntligen en helt ny funktionell skola där alla former fyller målen och kan drivas parallelt och konkurrera.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: