Skip to content

Det här med ordinationsrätt för lärare är mycket aktuellt!

september 3, 2011

Resultaten kan bli bättre med ordinationsrätt är ett förslag från Lärarförbundet och SECO som jag tidigare bland annat på skollyftet utalat mig positivt om. Massiv kritik av nya skollagen handlar egentligen bara om att det måste tillföras ökade resurser för att särskilt stöd ska bli det som det är avsett för. Det är ett mycket viktigt område men vi har redan en mer än fullvärdig lösning på den problematik som tas upp i artikeln. Dags för ett snabbt beslut om ordinationsrätt för lärare.

Annonser
6 kommentarer leave one →
 1. september 3, 2011 6:07 e m

  Jan,

  Det är inte bara dem som har kritiserat den nya skollagen. Lagrådet konstaterade i sin remiss att Skollagen var i så dåligt skick att den överhuvudtaget inte borde lämnats över till dem. Lagrådet konstaterade också att delar av den riskerade att strida mot grundlagen. En så dåligt konstruerad lag borde aldrig fått träda ikraft i det här landet. Lagrådet konstaterade bland annat att det finns ”ett anmärkningsvärt stort antal brister” i hur man har formulerat paragraferna i författningskommentarer och lagtext.

  Det är faktiskt anmärkningsvärt att riksdagen överhuvudtaget röstade igenom den här lagen efter den här svidande kritiken från Sveriges högsta jurister.

  http://www.lagradet.se/yttranden/Den%20nya%20skollagen%20-%20for%20kunskap,%20valfrihet%20och%20trygghet.pdf

  Frekar06

  • september 4, 2011 8:45 f m

   Jag tycker det gjordes en höna av en fjäder när det gäller den här lagrådsremissen. Har du läst detaljerna kring vilka formuleringar som kritiserades?

   • september 4, 2011 10:12 f m

    Ja. Jag har läst Lagrådsremissen och håller med Lagrådet om att Skollagen är ett stort hafsverk. Låt oss titta på vad Lagrådet egentligen konstaterar i sin lagrådsremiss för att motivera det ställningstagande som jag gör här. I Lagrådsremissen kan man bland annat läsa:

    ”Bristen på enhetlighet är omfattande.” (sid 4)

    ”Vidare förekommer i lagtexten hänvisningar till andra lagrum där
    hänvisningarna är felaktiga” (sid 4)

    ”Lagrådet får närmast intrycket av att många av de noterade bristerna, som här enbart beskrivits med ett fåtal exempel, beror på att en tillräckligt noggrann genomgång inte har gjorts innan förslaget lämnades över till Lagrådet.” (sid 5)

    Vidare konstaterar Lagrådet i sin remiss (sid 12) att man inte har några definitioner av begrepp som ”icke konfessionell” och ”konfessionella inslag”. Detta är enligt Lagrådet så centrala begrepp att de borde definieras i skollagen.

 2. Göran Tullberg permalink
  september 4, 2011 6:25 f m

  De förslag som LF och SECO framfört är i stora drag nödvändiga att införa om skolan skall formas efter elevens förmåga och behov. Men de kan skärpas.

  (1) Inför rätt för lärare att fördela stöd och insatser efter elevers behov.
  (2) Inför en Lex Sarah för skolan, där anmälan om missförhållanden regleras.
  (3) Framhäv elevers absoluta rätt till kunskap i skollagen.
  (4) Låt alla skolor bli försöksskolor.
  (5) Fördela skolans resurser utifrån de behov som finns.

  Självklart är det lärarna som fördelar skolans medel. Självklart skall skolan vara öppen för kritik. Självklart skall skolan vara lärande. Självklart skall alla lärare sträva efter att förbättra undervisningen. Självklart skall elevers förmåga och behov styra all undervisning.

  Om dessa förslag går igenom (helst skäpta), så är vi halvvägs till en fungerande skola. Men förslagen skall gälla alla elever, inte bara de som betraktas som handikappade!

  • september 4, 2011 8:54 f m

   Dina långtgående förslag är intressanta även om jag ännu inte tagit ställning till i vilken mån de är genomförbara.

   Grundprincipen att särskilt stöd behöver motsvarande mer lärartid etc. verkar vi överens om och likaså att det ska vara en pedagogisk bedömning. Orsaken till behovet ska inte påverka rättigheten. Dina tankar tolkar jag också som förespråkande inkludering men också differentiering när det särskilda stödet ges.

 3. Göran Tullberg permalink
  september 4, 2011 11:26 f m

  Förslagen är långtgående och genomförs säkert inte i ett steg, men de måste genomföras om det så tar 50 år. De är självklart genomförbara och nödvändiga.

  Elever skall få den lärartid de behöver. Det är inte fråga om fler lärare utan om bättre använd tid, kunnigare lärare och en VETTIG ORGANISATION! Detta springande hit och dit, börja och sluta genast måste få ett slut. Det behövs satsning och koncentration!

  Självklart skall det vara pedagogisk bedömning. Lärare och elever måste veta exakt vad som gäller. Att åtgärda de behov som verkligen finns är självklart, det skall inte ifrågasättas.

  Särskilt stöd gäller för vissa elever, inte för alla – där är differentieringen. Men självklart finns det alltid andra som behöver samma stöd – de kan inkluderas. Förstod jag dig rätt där? Jag tänker enkelt, ibland förstår jag dig inte helt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: