Skip to content

Skolproblem som inte åtgärdas!

augusti 24, 2011

han dyker uppJag har ett inlägg på Newsmill Skolan måste ha elevfokus där jag tar upp att skolor måste agera snabbare och kraftfullare när en problemsituation håller på att växa fram. I en kommentar dyker det nu upp ytterligare ett sådant exempel att fundera kring:

Detta kommer bli en off-topic kommentar, men det kommer oroväckande uppgifter från en skola i Uddevalla. Det är föräldrar som håller sina barn hemma därför att de inte känner sig trygga med en lärare (klassföreståndare) som tydligen enligt dem både ska ha använt såväl fysiskt som verbalt våld i tidigare klasser enligt föräldrar till barn som haft denne som klassföreståndare tidigare.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=4660288

Det är alltså en tämligen allvarlig situation där föräldrarna vägrar att släppa i väg sina barn till skolan medan skolan å sin sida vägrar byta lärare. Ett känslosamt möte igår ledde inte till någonting egentligen. Till saken hör att föräldrarna informerade skolan om dessa problem redan innan sommaren och sedan när skolan startade igen fick de veta att man lyssnat, men inte tänker göra något från skolan.

Det märkliga är att verkligen skolinspektionen eller polisen har utrett eller ens fått någon anmälan verkar det som, något som förklaras med att man från föräldrarnas sida vill tro att skolledningen ska lyssna och ta ansvar. Det får mig att undra vad som verkligen ligger bakom situationen som uppstått. För om de uppgifter som föräldrarna har är sanna så är det tal om grova tjänstefel och misshandel. Det är brott som kan ge flera års fängelse. Med andra ord är det väldigt allvarliga anklagelser. Och är det föräldrarna säger inte sant så är det minst förtal om inte grovt förtal.

Det är ju tal om så grova brott i det här fallet oavsett vem som har rätt att det framstår som oerhört märkligt att inte detta redan ligger på polisens bord. Jag tror inte att man kommer lösa den här situationen på skolan. Det har gått så pass långt att situationen är ohållbar. Detta måste upp på högre nivå. Skolinspektionen borde definitivt bli inblandade omgående och även polisen bör starta en utredning eftersom vi kan prata om brottslig verksamhet.

Jag borde bli förvånad över att situationen fått växa sig så alarmerande men är det egentligen inte. Sen får vi förstås alltid ta spännande journalistik med en nypa salt.

Annonser
20 kommentarer leave one →
 1. augusti 24, 2011 12:18 e m

  Håller med.

  Det som har hänt sedan jag skrev min kommentar som nu finns som citat ovan är att det nu finns en anmälan från föräldrarna till Skolinspektionen mot läraren och skolan. Det är också så att förvaltningen är inkopplade i det här fallet. Nu ska det hållas möte på skolan med förvaltningen senare idag tydligen också. Vi får se vad som kommer ut ur detta. Känns som att oavsett vad man kommer fram till så är det ingen bra lösning utan snarare den minst illa lösningen.

  Det känns dessvärre inte heller som att situationen kommer lösas av utredningar från olika myndigheter. Förtroendekrisen för läraren och skolledningen verkar vara tämligen stor om man ser det till vad föräldrarna ger uttryck för. Den överbryggar man inte i en handvändning.

  Frekar06

  • augusti 24, 2011 7:48 e m

   För enstaka fall av förtroendekris där det visar sig tydligt att det bara är några enstaka föräldrar som känner detta starkt så borde det vara lättare att låta eleven byta skola än att vända upp och ner på en hel skola. Det senare kommer verkligen att drabba många elever hårt.

   • augusti 24, 2011 8:08 e m

    Problemet är att det inte handlar om enstaka fall utan om nästan en hel klass som hålls hemma. Det är en mycket värre situation än om det rör enstaka fall. Här handlar det om 14 av 16 elever som stannar hemma.

    Frekar06

 2. LRradicals permalink
  augusti 24, 2011 7:28 e m

  ”Det märkliga är att varken skolinspektionen eller polisen har utrett…..”
  Det kan ju bero på att anklagelserna ses som grundlösa av rektor(som torde vara den med anmälningsplikt), eller anser ni att varje gång en förälder/elev vill byta klass/lärare så ska det anmälas till polis och skolinspektion för utredning. Ganska stor makt hamnar då hos förälder/elev.
  I det här fallet har jag för mig att läraren hade en historia av att tillrättavisa elever fysiskt med grepp om armar och dylikt, knappast ”grov misshandel”. Att använda ett olämpligt språkbruk är inte bra, men ger knappast flera års fängelse. Möjligen en disciplinär tillrättavisning om den är repetitiv.
  Sätt in en utbildningsinsats för läraren, låt eleven med förälder byta skola!

  • augusti 24, 2011 7:45 e m

   Du har förstås en poäng i att det är stor skillnad i en elev och dess föräldrar och om det rör sig om flera föräldrar. Vad döljer sig egentligen bakom artikeln? Föräldrar kan gärna vilja ge intrycket av att alla är väldigt upprörda när de kanske är ensamma om att bry sig mer en lite grand. Oavsett vilka lösningarna ska bli anser jag ändå att sådan här problem ska det tas tag i tidigare och kraftfullare.

   Att ”tillrättavisa elever fysiskt” låter för mig som en fysisk bestraffning och alltså aga dvs. något jag tycker borde vara grund för uppsägning av läraren. Sen lägger vi förstås in olika valör i orden och jag tycker det är oerhört viktigt om det fysiska åtgärderna handlar om ett straff eller om ett skydd. Ifall vi skyddar oss själva, kamrater och till och med utrustning så har vi ett helt annat utrymme att tillgripa fysiska medel och bör ha det.

   • augusti 24, 2011 8:06 e m

    Problemet är att det är 14 av 16 elever eller något sådant som stannar hemma från klassen. Det finns vittnesmål om att barn i tidigare klasser kommit hem med blåmärken efter att de blivit handgripligen utkörda av läraren osv.

    Läraren ska enligt föräldrar till tidigare barn som haft henne stått och skrikigt och till och med verbalt kränkt eleverna inför deras kamrater. Det är inte acceptabelt om det är på det viset. Situationen är åtminstone så pass allvarlig nu att det inte längre är en fråga för skolan enbart utan det här är en fråga för polisen och skolinspektionen att reda ut.

    Det är ibland bra för parterna att detta hanteras av en oberoende tredje part som kommer in och utreder på ett rättssäkert och objektivt sätt. Med ditt sätt att resonera LRradicals så skulle 14 av 16 elever från en klass behöva byta skola. Det låter inte rimligt. Det är viktigt att i detta sammanhang betrakta alla parter som oskyldiga till motsatsen bevisats. Med andra ord så måste vi få till en oberoende utredning av situationen.

    Jag ställer mig också frågan vad som ligger bakom egentligen. Men jag tror vi ska avvakta och se vad som händer innan vi drar några slutsatser. Det här fallet kommer jag fortsätta följa i framtiden kan jag säga med visst intresse. Frekar06

 3. LRradicals permalink
  augusti 24, 2011 8:22 e m

  Nja, 14 kan ju vara en spin of-effekt. Det måste ju klargöras om det finns ngn sanning bakom. Fortfarande är det med grepp”föst ut” elever ur klassrum, knappast allvarlig misshandel. Domar i liknande fall har blivit ringa misshandel, med nollat vitesbelopp. Språkbruk som upprepas efter tillrättavisning kan leda till disciplinär åtgärd från arbetsgivaren. Har dokumentation av händelserna gjorts och har läraren tillrättavisats?
  Eller är det samlat ”byskvaller” om denna lärare?

  Ta det här fallet från början, den elev som inte vill gå i klassen har föräldrar som sedermera har gjort en anmälan till skolinspektionen. Har de även gjort en polisanmälan? För vadå i så fall? Armgreppet på en annan elev tidigare? Dessa föräldrar och elev kanske har en ”ställning” i byn, varför flera ”ställer upp” och låter sina barn vara hemma. Dessutom kanske frågat barnen vad de känner och dessa såg en möjlighet att stanna hemma.

  Om du frekar sätter in i ovan hypotetiska situation, så kanske inte ens en flytt av 14 elever verkar orimlig!!

  Vad vet vi. att förutsätta att ngt är sant bara för att fler säger det ska man vara försiktig med när man arbetar med barn!

  • edwardsson permalink
   augusti 25, 2011 5:34 f m

   Om det endast handlar om att ha ”föst ut” elever ur klassrummet, så är det knappast att betrakta som misshandel, utan snarare att betrakta som att läraren tar sitt ansvar och avlägsnar störande elever från lektionen.

   Men om det är fysisk och/eller psykisk mobbning från lärarens sida mot en eller flera elever, så är det allvarligt.

   • augusti 25, 2011 5:43 f m

    Bra kommentar, där jag vill lägga till att när lärare föser ut elever ur klassrummet så är det förstås alltid ett misslyckande, ett tecken på att något mer grundläggande problem varit olöst. Varför behövde eleven fösas ut?

   • edwardsson permalink
    augusti 26, 2011 12:13 e m

    Förmodligen behövde/behöver eleven fösas/föras ut ur eller lämna klassrummet på grund av att han/hon inte ville följa lärarens instruktioner. Elevens uppträdande störde förmodligen de andra elevernas studiero och lärarens genomgång av ämnet, ett uppträdande som därmed var helt oacceptabelt.

    Men visst är det ett misslyckande, men vad skulle alternativet vara? Låta eleven som stör de andra få utlopp för sina psykosomatiska problem och därmed få läraren att abdikera från sin roll som lärare och vuxen?

    Intressant ämna att diskutera. Här borde lärarutbildningen förlägga minst 3-4 hp och skippa annat oväsentligt strunt som genusflum.

   • augusti 26, 2011 3:29 e m

    Det är troligen så att läraren inte hade mycket till alternativ när det väl drog ihop sig men skolan och lärarna skulle vid ett tidigare skede observerat problemen och satt in förebyggande åtgårder så att situationen inte hade uppkommit. En av mina käpphästar är att skolan sparkat problem neråt så att lärare hamnar i för dem omöjliga situationer och jag driver på om att skolan ska ha extraresurser för att hantera allvarliga problem i ett tidigt skede. Se dock hur långt det fick gå på Tolvåkersskolan innan någon satte ner foten, skolans huvudman behöver skärpa sig på den här punkten.

 4. augusti 26, 2011 2:49 e m

  Vill börja med att bara informera om att min blogg fullständigt kraschade häromdagen, gick inte ens att logga in längre. Det gör att en del information (inlägg och kommentarer under sommarmånaderna inte finns kvar, vilket i sin tur innebär att länkarna inte stämmer). Börjar nu få den att rulla igen med förhoppningsvis större stabilitet och ett mer hemsideliknande tema. Den trackback som finns här stämmer alltså inte längre.

  Nu över till ämnet. Några föräldrar har nu avslutat strejken. Men en del föräldrar fortsätter strejken och håller barnen hemma fortfarande. Det är allvarligt läge fortfarande alltså. Det är fortfarande kanske halva klassen som är hemma. //Frekar06

  • augusti 26, 2011 3:34 e m

   Jag önskar dig lycka till med din blogg, sådant som du råkat ut för är alltid så trist och en av anledningarna till att jag nöjer mig med en standardiserad wordpress-blog.

   Jag är nyfiken på den fortsatta utvecklingen på Uddevallaskolan, det är verkligen inte lätt att sia om det är en överreaktion från föräldrarna som bör väntas ut eller om skolan behöver tvingas till kraftfullare åtgärder. Det finns tyvärr många exempel där skolan missköter sitt uppdrag och man undrar om inte det skulle behövas en skolstrejk. Hur många klasser får inte år av sin skoltid förstörda pga något olöst skolproblem?

   • augusti 26, 2011 4:34 e m

    Tack. Visst är det trist. Å andra sidan borde en ominstallation av WordPress gjorts för länge sen egentligen då jag haft problem med stabiliteten. Kommer alltid något gott ur sådant här så småningom.

    Jag håller i sak med dig här. Detta är ett intressant fall att fortsätta följa. Detta är något jag definitivt inte kommer släppa. Om man lyfter diskussionen från detta enskilda fall upp på det generella planet så är det en fråga om våra befogenheter och vårt ansvar som lärare. Ska försöka ta reda på vilken skola det rör. För med skolans namn kan man kolla Skolinspektionens rapporter och på det sätt få en bild av skolan. Frekar06.

 5. augusti 26, 2011 5:16 e m

  Jag fortsatte kolla lite på nätet angående detta. Det visar sig att Uddevalla kommun som det här handlar om ligger på 194 plats i den granskning som Lärarförbundet gör av kommunerna och andelen lärare som är behöriga sjunker.

  Länk: http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.602693-farre-behoriga-larare-oroar-skolchefen

  Men det blir värre. Det är inte första gången denne skolchef är i blåsväder i media och bland lärarna. Uddevalla kommun står för en dryg tredjedel av alla anmälningar som kommit in de senaste två åren till myndigheterna angående särskilt stöd. Detta försökte denne skolchef att förklara på följande vis:

  ”Det handlar också om att både rektorer och lärare saknar kunskap och rutiner om sina skyldigheter när elever riskerar att inte nå målen i skolan.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3936&artikel=4284917

  Budgeten för Uddevalla kommuns grundskola är också kraftigt underdimensionerad och har varit så i många år. Läs till exempel LR:s kommentar till SR:s artikel. Jag undrar hur mycket som egentligen ligger på den enskilde läraren här och hur mycket som ligger på kommunen.

  Jag får en obehaglig känsla av att man nu försöker lägga skulden för sina egna problem inom kommunen på en enskild lärare. Det är naturligtvis inget jag kan belägga, men med tanke på vad jag tagit upp ovan så kan man inte bortse från den möjligheten. Är det läraren eller kommunen föräldrarna egentligen är upprörda på? Kan det vara så att man använder de här händelserna för att tvinga fram förändring? Det är den här typen av frågor som gör att jag kommer fortsätta titta på detta fallet framöver. Om det nu är så att föräldrarna har rätt, vem bär i så fall ansvar för dessa händelser?

  Det är nu sex elever som fortfarande stannar hemma som jag tolkat det. Här kan man döma ut böter. Men det vore direkt olämpligt och skulle bli en stor skandal om det visar sig att föräldrarna faktiskt har rätt. Dessutom löser det inte ett dugg. Jag kan se rubrikerna framför mig i ett sådant fall. Om dessa elever och dess föräldrar känner sig rädda för att gå till skolan och för fysisk och psykisk misshandel så ska de ha polisskydd. Det är polisens uppgift att skydda om man anser att det finns en risk för att någon kan bli utsatt för så grova brott.

  Frekar06

  • augusti 26, 2011 8:55 e m

   Min hänvisning till min Newsmillartikel var just för att jag misstänkte att bakom det här finns en lärare som har fått ett orimligt svårt uppdrag och en skolledning och kommun som i sin besparingsiver nonchalerar sitt ansvar för att åtgärda problem i skolan kraftfullt och tidigt innan de växer sig för stora. Din kommentar ovan stärker denna misstanke.

   Den nya skollagen förtydligar kring särskilt stöd och att det alltid är berättigat oavsett skälen till varför eleven riskerar att inte uppnå målen. Det finns också förtydliganden om att det handlar om extra resurser och ifall man som de flesta skolor gör, inte har någon reserv i lärartid utan minimerat bemanning så måste dessa resurser tillföras utifrån.

 6. augusti 26, 2011 8:57 e m

  vi lärare måste se skönheten i vår utsatta position

 7. Göran Tullberg permalink
  augusti 28, 2011 1:18 e m

  Det är i grunden en fråga om samförstånd och samarbete. Redan första gången en lärare möter sina elever måste han/hon etablera samarbete och samförstånd. Även om det har varit lätt för mig, så förstår jag att det finns skolor där det kan vara svårt.

  I sådana fall tror jag en introduktion av eleven till skolan löser situationen. En del skolor har sådan introduktion – av varierat slag. På nätet berättade en skola i Uppsala hur de gjorde. Deras problem med konflikter lärare-elev försvann totalt med introduktionen.

  I en sådan introduktion berättar skolan hur den fungerar, vilka regler som gäller och ger sedan föräldrar och elever möjlighet att fråga och kritisera i ett möte ansikte mot ansikte. Om man kommer överens kan ett kontrakt undertecknas och det gäller för lärare, för elev och för föräldrar. Vid oroligheter så skall kurator, psykolog, socialen eller polisen gripa in beroende på vilken instans som fungerar bäst. Våld i klassrummet får inte förekomma.

  Jag skall söka efter uppsalaskolan som har denna introduktion.

 8. Göran Tullberg permalink
  augusti 28, 2011 2:27 e m

  Uvenskolan
  http://www.unt.se/inc/print/handlingsprogram-for-ordning-i-skolan-1042149-default.aspx

  Eleverna och föräldrarna/vårdnadshavarna skriver på ett skolkontrakt om vad som gäller för elevens skolgång. I detta finns både rättigheter och skyldigheter. Enligt elever och elevråd existerar för närvarande ingen mobbning på Uven. Det är det förebyggande arbetet som fungerar så väl.

Trackbacks

 1. Skolan: Problem utan lösning – oroväckande i Uddevalla | Frekar06 Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: